Nyheter från FKG

 • 17 mars, 2021
 • Hallå där, Tomas Enocson, vd på EMAB Sweden AB

 • Grattis! Ni har precis blivit certifierade enligt IATF 16949. Vad betyder det för er?

  – Det betyder otroligt mycket och är en strategiskt viktig faktor för oss som underleverantör till fordonsindustrin. Det är höga krav att leva upp till och vi är övertygade om att detta kommer att gynna oss både i samarbetet med befintliga kunder och i möjligheten att göra affärer med helt nya kunder inom fordonsindustrin och med andra krävande kunder inom tillverkningsindustrin. Vi är i dagsläget i huvudsak en Tier2-leverantörer och målet är på kort sikt att stärka oss kraftigt inom detta område men långsiktigt jobbar vi även mot att etablera oss som en Tier1-leverantör.

  Hur var processen mot att uppnå certifieringen?

  – Vi har arbetat för detta i flera år och det har krävt stora resurser, både tidsmässigt och ekonomiskt. Kraven är väldigt högt ställda och det är relativt få Tier2-leverantör som är IATF-certifierade men eftersom vi medvetet satsar mot fordonsindustrin så räknar vi med att det kommer att löna sig i längden.

  Vad innebär själva certifieringen?

  – Det handlar mycket om att dokumentera alla processer och arbetssätt samt säkerställa att verksamheten fungerar på det sätt som dokumentationen säger. Jämfört med ISO 9001 som vi är certifierade enligt sedan tidigare så är IATF mycket mer uppstyrd och detaljerad för att säkerställa att verksamheten fungerar enligt kraven. Revisorerna är otroligt professionella och noggranna och är ute i verksamheten för att kontrollera att alla rutiner fungerar i praktiken. IATF bygger mycket på att identifiera risker och hur man ska minimera dessa för att garantera leveranser till kund med rätt kvalitet och leveranssäkerhet.

  Hur påverkas era anställda av certifieringen?

  – Det berör hela vår organisation och som allt förändringsarbete så gäller det att verkligen nöta in alla nya rutiner och arbetssätt. Vi har kraftigt ökat personalens kvalitetsmedvetenhet och pedagogiskt förklarat varför det är viktigt med rätt kvalitet samt vilka konsekvenser det får om vi inte lever upp till kundernas krav.

  Hur har ni firat?

  – När beskedet kom så blev vi givetvis väldigt glada och firade vi ordentligt med tårta. Samtidigt så är inte jobbet klart i och med detta. Det är en resa som aldrig tar slut och vi måste fortsätta att bli lite bättre varje dag. Om knappt ett år är det ny revision. Det får vi inte glömma.

  Vad hoppas ni att certifieringen ska ge och vilka förändringar kan det medföra i er produktion framöver?

  – Vi hoppas på nya affärer med både befintliga och nya kunder.  Våra Tier1-kunder har krav på sig att jobba med IATF-godkända leverantörer och där ser vi definitivt en potential. Ett flertal kunder har bett oss återkomma när certifikatet är på plats och det kommer vi naturligtvis att göra nu. Som IATF-godkänd leverantör så slipper de flesta kunder att själva göra grundliga revisioner utan de kan förlita sig på att vi håller en hög kvalitetsnivå där IATF-certifikatet är kvalitetsstämpeln. Vi är väl förberedda på att kunna öka våra volymer väsentligt om vi är lyckosamma på marknaden, dels genom att vi har väl fungerande processer som klarar en volymökning och dels genom att vi har en produktion med tillgänglig kapacitet där det inte krävs jättestora investeringar för att klara volymökningen.

  Fakta:

  Eftersom IATF 16949 är internationellt erkänd ger en certifiering trovärdighet vid anbud i såväl globala som lokala upphandlingar. De företag som ackrediterade revisionsbolag certifierar läggs automatiskt in i en global databas med tillverkare. OEM, Original Equipment Manufacturers, använder databasen för att hålla sig uppdaterade om certifieringsstatus och prestandan hos sina leverantörer. En certifiering är ett viktigt steg på vägen, oftast ett krav, för att få order av de stora biltillverkarna.

  Certifiering enligt IATF 16949 (tidigare ISO/TS 16949) visar att företaget blivit granskat enligt standarden, relevanta kundkrav och lever upp till dessa.

  Certifieringen minskar behovet av olika andra- och tredjeparts revisioner.

  Internt bidrar certifieringen och IATF 16949 till att minska variationer i produktionen och förbättrar effektiviteten i tillverkningen

  IATF 16949 är baserad på ISO 9001 och kan integreras med andra standarder som redan används, eller planerar att användas.

  EMAB PRJN-175685-2019-MSC-SWE