Nyheter från FKG

 • 13 april, 2022
 • Hallå där, Björn Rilegård…

 • … vd på Hellermann Tyton, hur går det för er nu våren 2022 och hur ser det ut med orderingång och materialtillgång?

  – Tillväxten började öka igen efter Covid redan under förra året och orderboken för sista kvartalet 2021 såg betydligt bättre ut än motsvarande period 2020. Vi har haft en bra tillväxt under första kvartalet i år och det ser fortsatt bra ut för kommande kvartal. Vi har inte alls drabbats av halvledarbristen på samma sätt som man gjort nere på kontinenten. Ett orosmoln är det pågående kriget i Ukraina och där får vi se vad som händer, men effekter på efterfrågan från våra svenska kunder är inget vi märkt av hittills.

  Kan du beskriva er verksamhet för dem som inte känner till er?

  – Hellermann Tyton är en ledande tillverkare när det gäller produkter och system för ihopfästning, fastsättning, installering, anslutning, isolering, skydd och märkning av kabel, ledning, fiber, vajer, slang och rör. Vårt uppdrag är att ta fram lösningar för att organisera installationer. Vi utvecklar och säljer plastkomponenter till bland annat fordonsindustrin, som fixeringar, buntband, kabelkanaler plus diverse olika skydd till ledningsnät i fordon. Globalt har vi över 6 000 medarbetare i 39 länder med produktion i 18 länder och utveckling i 13 länder varav Sverige är ett. Här har vi ett 60-tal medarbetare. Cirka hälften av vår produktion går till fordonsindustrin och övrigt till annan tillverkande industri som flyg, tåg, varv, offshore och energisektorn som vind- och solkraft samt även telecom och elinstallationer.

  Hur ser du på er roll när det gäller kopplingen till fordonsindustrin?

  – Vi satsar mycket på att stödja våra fordonskunder, bland annat med utvecklingsresurser. Vi har till exempel vår enhet i Högsbo i Göteborg där vi utvecklat en resurs för att ta fram kundunika produkter med hjälp av bland annat 3D-printing. Det är en möjlighet som verkligen gör skillnad där vi hjälper våra kunder med olika lösningar som snabbt genererar ett värde i deras verksamhet. Vi arbetar också hårt för att stötta fordonstillverkarna i elektrifieringen, både när det gäller själva fordonen och utbyggnaden av laddinfrastruktur.

  Har ni några nyheter gå gång, produkter eller kommande satsningar?

  – Vi satsar nu även på fluid management, alltså vätskehanteringslösningar. Sedan tidigare arbetar vi med vajer och kabel men till det lägger vi nu också slangar och rör, det vill säga allt som transporterar vätskor och luft. Vi har också utvecklat en serie RFID-buntband, RFID-läsare samt tillbehör, för att göra RFID-spårning och identifikationsprocesser effektivare inom industrin. Buntbanden med RFID är speciellt lämpade för att säkra, serialisera, spåra och identifiera produkter inom områdena resurshantering, elinspektion, lager, distribution och uthyrning samt för enkel hantering av underhålls- och reparationsrutiner.

  Hur ser ni på medlemsskapet i FKG och nyttan med det?

  – Vi är medlemmar i FKG sedan långt tillbaka och vi ser det som en viktig resurs för att hålla ihop leverantörerna till en enad röst gentemot fordonsledet. FKG är lyhörda och kunniga när det gäller att driva frågor som är viktiga för oss leverantörer. Jag läser alltid nyhetsbrevet och vi tar del av seminarier och annat. Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad när det gäller fordonsbranschen. Vi ser det också som ett fantastiskt nätverk som vi tycker det är spännande att vara en del av. Vi är öppna för att hitta nya samarbetspartners inom fordonsbranschen för att samverka när det gäller nya projekt och utveckla nya produkter för att rationalisera för våra kunder, minska antalet komponenter och fasa ut äldre modeller.