Nyheter från FKG

 • 13 januari, 2020
 • Ha beredskap för hård Brexit

 • Är leverantörsindustrin beredd på Brexit? Under förutsättning att även europaparlamentet godkänner Storbritanniens utträdesansökan, påbörjas utträdet 31 januari och ska vara klart sista december 2020.

  Övergångsperioden är således endast elva månader. Under den tiden kommer både Storbritannien och Nordirland att vara en del av EU:s inre marknad och tullområde.

  Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att förhandla fram ett avtal som ska gälla efter 31 december 2020.

  Enligt utrikeshandelsmyndigheten Kommerskollegium finns två troliga scenarion som förhandlingarna kan mynna ut i:

  Det första är att EU och Storbritannien kommer överens om att förlänga övergångsperioden, vilket innebär att dagens regler fortsätter att gälla.

  Det andra är hård Brexit, det vill säga att Storbritannien lämnar både den inre marknaden och EU:s tullområde.

  Om detta inträffar ställs handeln om till att ske enligt WTO:s regelverk och att tullkontroller införs samt att den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och individer upphör.

  Men som alltid finns undantag som bygger på en smula pragmatism. Det är delar av den rörlighet som finns över gränsen mellan Irland och Nordirland som även fortsättningsvis kommer att omfattas av vissa regler rörande EU:s inre marknad och tullunion.

  Eftersom fordonstillverkning är en global industri med omfattande strömmar av komponenter och tjänster/kompetens fram och tillbaka över gränser, bedöms konsekvenserna vid en hård Brexit att bli omfattande särskilt om man normalt inte exporterar/importerar från länder utanför EU/EES.

  Det handlar om att ha tullrutiner, tvingas betala tull samt att förstå att ledtiderna kan påverkas på grund av eventuella flaskhalsar hos tullmyndigheterna.

  FKG har deltagit i en dialog kring leverantörsindustrins frågor specifikt med brittiska myndigheter.

  Aktuell information om förhandlingarna finns på Kommerskollegiums hemsida. 

  Mer praktiska råd finns på Tullverkets hemsida.