Nyheter från FKG

 • 13 april, 2022
 • Go Inspired – innovativ resa till Israel

 • Eric Wallgren, Vinnova.

  Efter över två års uppehåll är det nu äntligen dags igen för FKG att ta med sina medlemmar på en resa. Go Inspired är en innovativ resa till Israel och en av dem som säkrat sin plats är Eric Wallgren på Vinnova.

  – Jag ser mycket fram emot den här resan. Israel är ett spännande land som ligger i framkant när det gäller ny innovativ teknik och med ett stort antal start-ups i världsklass, säger Eric Wallgren.

  Affärsutbytet Go Global startar upp igen och nu är programmet klart för en inspirationsresa till Israel den 8-13 maj. Resan är en Go Inspired-resa, där fokus ligger på att bli inspirerad och medveten om vad som händer på andra ställen i världen. Det blir ett fantastiskt tillfälle att ta del av nya innovationer inom fordonsbranschen och få en inblick i vad som är på gång.

  Eric Wallgren tycker att Israel är särskilt intressant för Sverige eftersom båda är starka globala innovationsledare. Tillsammans står dessa två länder för en betydande del av de patent som utfärdas globalt, där Sverige nyligen rankades nummer 2 i patent per capita och Israel nummer 5.

  – Båda länderna rankas kontinuerligt som toppinnovationsledare globalt, och placerar sig bland de 10 bästa i rankningar som Global Innovation Index (GII), Global Competitiveness Index (GCI) och Bloomberg Innovation Index (BII). Israel är självt nummer ett i världen i termer av venture capital-investeringar per capita och i % av BNP. Stockholm å andra sidan har producerat fler miljarddollar “unicorn”-företag per capita än någon annan region bakom Silicon Valley, säger Eric Wallgren.

  Genom att ligga i framkant när det gäller innovation så står även Israel och Sverige inför gemensamma utmaningar när det gäller att upprätthålla och utveckla sina högteknologiska industrier.

  – Båda länderna behöver ständigt förnya sig för att driva ekonomisk tillväxt och säkra global konkurrenskraft. Som två av världens innovationsledare bildar Israel och Sverige naturliga partners för samarbete kring hur man kan förbättra innovationsförmågan och ytterligare stärka industriella ekosystem. Här kan vi på Vinnova hjälpa till och förmedla kontakter.

  Sedan årsskiftet har Vinnova ett kontor i Tel Aviv där Joanna Boquist (bilden ovan) finns på plats. Syftet med verksamheten är att etablera innovationssamarbete mellan Sverige och Israel samt skapa kontakter med utgångspunkt i näringslivets behov. Målet är både ökat lärande och att stärka forsknings-, innovations- och affärssamarbeten mellan Sverige och Israel.

  – Vårt arbete i Israel bygger mycket på personliga kontakter. Vi jobbar med att skapa intresse för Sverige som innovationsland i Israel, liksom att skapa intresse för Israel som innovationsland i Sverige. Vi hjälper svenska aktörer att hitta relevanta kontakter i Israel, och israeliska aktörer att hitta relevanta kontakter i Sverige. Vi har tillgång till flera nätverk och samarbeten och jobbar bland annat tillsammans med Business Sweden, RISE, Sveriges Ambassad i Israel och Israels Ambassad i Sverige, för att stärka banden länderna sinsemellan, säger Joanna Boquist.

  Eric Wallgren hoppas att flera, oavsett om man är ett företag eller tillhör en myndighet, tar chansen att följa med till Israel för att öppna upp för nya perspektiv och nya samarbeten.

  – Det bjuds på ett fullspäckat program med många intressanta punkter. Jag ser särskilt mycket fram emot att besöka utställningen Ecomotion Week 2022. Med erfarenhet från tidigare resor med FKG till bland annat Kina så brukar också föredragen på de företag man besöker vara väldigt givande och intressanta, säger Eric Wallgren.

  Se detaljerat program här.

  Intresserad att följa med på denna Go Inspired-resa? Anmäl ditt intresse här!

  Stora bilden: Joanna Boquist, ansvarig för Vinnovas kontor i Israel finns på plats i Tel Aviv sedan årsskiftet.