Nyheter från FKG

 • 12 maj, 2020
 • Incitament för framgångsrik uppstart

 • COVID-19: Bilsektorn behöver incitament för förnyelse av fordon för att kickstarta ekonomisk återhämtning.

  Gemensamt Pressmeddelande ACEA, cecra, CLEPA, ETRma

  Europas fyra föreningar inom automotivesektorn publicerar en gemensam handlingsplan på 25 punkter för framgångsrik omstart.

  Bryssel den 5 maj 2020 – COVID-19 har en stor inverkan på ekonomin, där detaljhandels- och tillverkningsverksamheten är lamslagen med en oro över att inte kunna förutse konsumenternas beteende. Den europeiska fordonssektorn, som har drabbats särskilt hårt, föreslår en plan som består av 25 nyckelåtgärder för att säkerställa en stark omstart av sektorn och ekonomin i stort.

  Handlingsplanen riktar sig mot beslutsfattare på EU och nationell nivå och innehåller konkreta rekommendationer för att framgångsrikt gå ur coronakrisen. Utfärdandet kommer från de fyra föreningarna som tillsammans representerar hela bilförsörjningskedjan: från utrustning och däckleverantörer, till fordonstillverkare, till återförsäljare och verkstäder (ACEA, CECRA, CLEPA och ETRMA). Tillsammans vill de bidra till ett politiskt svar på C-19 som säkerställer folkhälsan, minimerar påverkan på ekonomin och behåller fokus på vår tids övergripande mål: det digitala och koldioxidneutrala samhället.

  Som en del av handlingsplanen vill sektorn ha ett samordnat fordonsförnyelseprogram för alla fordonstyper och kategorier i hela EU. Detta kommer att öka efterfrågan både privat och inom företagssektorn, stödja ekonomisk återhämtning samt påskynda förnyelsen av fordonsflottan på Europas vägar. Inköps- och investeringsincitament bör baseras på liknande kriterier i hela Europa, utifrån både nationell och EU-finansiering. Sådana system bör förbättras genom att skrota premier och beakta samhällets klimatambitioner och resurseffektivitetsmål i överensstämmelse med den ekonomiska påverkan.

  Se hela press releasen HÄR.

  25 Actions for a successful restart of the EU’s automotive sector