Nyheter från FKG

 • 03 mars, 2021
 • Gasen i botten för en omställning

 • Suzuki Garphyttan trycker på gasen genom omställningen från förbränningsmotorer till el.

  – Vår ambition är att dubbla vår omsättning under de kommande fem åren och skaffa oss en bra startposition, säger Jonas Blomdahl, marknadschef.

  Garphyttan Bruk startade 1906 i den lilla orten utanför Örebro. Tillgången på stål, energi, vatten och skog har lockat olika verksamheter till platsen under långt tillbaka.

  – Det är anledningen till att vi är där vi är. Inledningsvis tillverkade vi all möjlig tråd men efterhand har vi alltmer specialiserat oss mot att leverera tråd och fjädrar till fordonskomponentbranschen som nu står för 90 procent av vår produktion, säger Jonas Blomdahl.

  I dag är Suzuki Garphyttan en väl etablerad spelare även globalt när det gäller transmission i förbränningsmotorer.

  – Vi började söka oss ut i världen för 25 år sedan och har egna fabriker i Europa, Kina, Nordamerika och Mexiko. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter och har en så gott som fullt avskriven produktionsutrustning, där inga nya investeringar behövs för produktionen till förbränningsmotorer. Det ger oss ekonomiska förutsättningar och tid att lägga fokus på att ta hitta nya marknader och ta fram nya produkter.

  Jonas Blomdahl ser dock en marknad för produkter kopplat till förbränningsmotorer i åtminstone 10–15 år framåt.

  – Vi har ännu inte nått vår peak men tills vi gör det, om kanske fem år, så arbetar vi för att öka andelen produkter mot andra marknader så att vi landar på balans där 50 procent av vår tillverkning är kopplad till förbränningsmotorer tills dess. Men automotive kommer att vara ett fortsatt starkt ben och det är en bransch vi kan väldigt väl.

  Ambitionen är alltså att växa genom att utveckla nya applikationer för att skaffa sig en bra startposition den dagen marknaden mot förbränningsmotorer går ner.

  – Jag tror det är viktigt att vara offensiv i den här förändringssituationen och vidga sina perspektiv.

  Suzuki Garphyttan har de senaste åren i princip fördubblat sin marknadsavdelning och rekryterat seniorkompetens från andra branscher inom affärsutveckling för att hitta nya vägar.

  – Det är en stor utmaning vi står inför och det kommer att bli en tuff omställningsprocess där vi måste anpassa vår tillverkning för att kunna hantera andra krav och behov samtidigt som vi vill göra det med samma höga kvalitet och kostnadseffektivitet som i vår nuvarande produktion.

  Men med de japanska ägarna Nippon Steel i ryggen har man muskler att satsa.

  – Det är långsiktiga ägare som vi har fullt förtroende för så det känns tryggt.

  Suzuki Garphyttan har också till skillnad från många andra inom bilindustrin klarat sig bra under Coronapandemin.

  – Vi ser snarare en förstärkt affär och har slagit försäljningsrekord varje månad sedan augusti, och vi ser ingen avmattning utan vi kommer att fortsätta slå rekord. Vi har lokalt väl fungerande fabriker runt om i världen vilket gjort att vi lättare kunnat anpassa oss till rådande omständigheter på plats med service och flexibilitet. De trender vi sett de senaste åren har snarare varit kopplade till Trump med protektionism, tullar, importstopp och andra handelshinder samt en motreaktion mot den ökade globaliseringen där många istället tenderat att se om sitt eget hus. Med vår lokala närvaro har vår position stärkts.

  Trots en växande marknad för elbilar ser alltså framtiden ljus ut för Suzuki Garphyttan?

  – Ja, absolut. Sustainability är viktigt och våra produkter har också bidragit till en hållbar utveckling genom en effektivare förbränning och minskade utsläpp. Vi kommer att fortsätta arbeta mot fossilfrihet och satsa på gröna produkter och grönt stål. Jag ser en trend mot mer hållbara produkter med längre livslängd. Dagens konsumtion med slit-och-släng är en stor bidragande orsak till klimatutsläppen och vi måste istället vara beredda minska vår konsumtion och betala mer för kvalitet som håller längre, säger Jonas Blomdahl.