Nyheter från FKG

 • 13 november, 2020
 • Gå stärkt ur krisen med kompetensutveckling

 • Inom projektet CompCor erbjuds kompetensutveckling, både på grundläggande kunskapsnivå och för att möta framtida behov kopplade till digitalisering, automatisering, elektrifiering och nya hållbarhetskrav.

  – Vi söker främst företag inom fordonsindustrin för att ge dem möjlighet att öka sin kompetens och stärka sin konkurrenskraft inför framtiden, säger Klas Brynte, projektledare.

  Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, 8,8 miljoner kronor som ska gå direkt till kompetensutveckling av personal inom tillverkande små och medelstora företag, framförallt underleverantörer inom fordonsindustrin.

  Projektet drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.

  Klas Brynte som är anställd hos MITC, innehar rollen som projektledare och ansvarar för arbetet från Science Parks sida. Klas kommer närmast från sin tjänst som Projektkoordinator på Region Örebro län där han ansvarade för koordineringen av ett samverkansprojekt mellan fem regioner inom Smart Industri. Utöver projektledarrollen för CompCor är Klas Brynte även ansvarig för arbetet generellt mot företag i Örebroregionen.

  – Det är ett roligt och spännande uppdrag och jag hoppas att många företag tar chansen och hoppar på den här möjligheten. Vi kommer att ordna informationsträffar och jag åker gärna ut till företagen och berättar mer om projektet, säger Klas Brynte.

  Projektet pågår från 1 juni 2020 till 30 november 2022 och har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro. Efter en planeringsfas under sommaren har projektet nu övergått i en genomförandefas.

  – Hade vi kunnat påbörja projektet tidigare så hade vi förmodligen haft fler anmälda men nu börjar de flesta företag återhämta sig efter Coronakrisen. Orderböckerna är fulla i höst och många satsar på att jobba ikapp det de förlorat under våren, säger Klas Brynte.

  Målet är att kompetensutveckla 600 personer på 60 företag inom ramen för sina nuvarande anställningar och stärka deras kompetens både på grundläggande kunskapsnivå och mot industrins nya behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering.

  – Vi tar löpande emot företag fram till den sista maj 2021 men projektet pågår sedan till och med hösten 2022. Hittills har vi 21 anslutna företag och målet är att stärka kompetensen både på individnivå och för företagen så att de går stärkta ur Coronakrisen med ökad kompetens samt bibehållen och hållbar konkurrenskraft. Både anställda, permitterade eller varslade medarbetare omfattas.

  Projektet ska bidra till att den tillverkande industrin kan fortsätta utvecklas och skapa tillväxt, hög sysselsättning och välfärd i regionen och att företagen ska gå ur Coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov samt bibehållen och hållbar konkurrenskraft.

  Vad ska man då göra om man är intresserad men kanske har fullt upp just nu?

  – Ser man ett behov så tag direktkontakt med mig eller någon av de andra delprojektledarna så berättar vi mer om projektet och vilka möjligheter som finns för varje företag. Det viktiga är att påbörja processen nu så att vi kan börja planera för vilka utbildningar som är aktuella när tillfälle ges. Vi har även tagit fram och kan erbjuda enkla modeller för behovsanalys och kompetenskartläggning, säger Klas Brynte.

   

  Klas Brynte, delprojektledare, Örebro län, 070-534 02 82

  Gabriella Mast-Weggeman, delprojektledare Sörmlands län, 070-580 83 32

  Elin Asplund, delprojektledare Västmanlands län, 073-662 16 74

  www.mitc.se/compcor

   

  Fakta:

  Inom projektet CompCor erbjuds helt kostnadsfritt över 200 webbutbildningar, workshops, återkommande eller skräddarsydda kurser med SME:er inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin, som primär målgrupp.

  Deltagarna får tillgång till Diplomas utbud av mer än 300 webbutbildningar inom 16 olika områden och med en längd från 20 minuter till 9 timmar. Här finns till exempel kurser inom kvalitet, arbetsmiljö, yrkessvenska, projektledning, förbättringsarbete, ledarskap, lager/logistik, organisation och bokföring. Kurserna blir tillgängliga genom att en licens tecknas för varje deltagare och kan genomföras på alla uppkopplade datorer, surfplattor och smartphones. Se hela utbudet här!

  Schemalagda kurser/workshopserier (fler tillkommer när behoven kartlagts):
  •    Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg
  •    Pedagogik för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen
  •    Förebyggande, avhjälpande och smart underhåll
  •    Förändringsförmåga
  •    Grundläggande produktionsteknik
  •    Industri 4.0
  •    Kvalitetsverktyg och standarder
  •    Anpassade och skräddarsydda kurser