Nyheter från FKG

 • 25 mars, 2020
 • Fullt fokus på branschens frågor

 • FKG har beslutat att ställa in föreningsstämman 1 april. Detta för att kansliet med full kraft ska kunna fokusera på krisen inom fordonsindustrin.

  – FKG:s huvuduppdrag är att arbeta med att ge medlemsföretagen rätt förutsättningar samt driva målinriktad kommunikation, vara en röst i det offentliga samtalet. FKG befinner sig i stabsläge sedan början av februari. Det innebär bland annat skärpt omvärldsbevakning, organisations-, myndighets- och departementskontakter samt intensifierad intern och extern kommunikation, förklarar Per-Ewe Wendel, ordförande för FKG.

  Han uppmanar medlemmarna att ta del av den branschanpassade information som kommer från FKG och som, naturligtvis, finns på den ständigt uppdaterade hemsidan.

  – Jag vill säga att där finns det mesta som både stora och små leverantörsföretag kan ha nytta av i form av råd i dessa turbulenta tider. Det är också viktigt att medlemsföretagen svarar på de snabbenkäter som kan dyka upp eller lämnar kommentarer i de mailslingor som startas. Vi försöker att få en helhetsbild för att med kraft kunna hantera viktiga frågor för branschen i dagliga kontakter med departement och myndigheter, säger Per-Ewe och tillägger att varje enkät tar mindre än två minuter att besvara.

  Den ordinarie föreningsstämman för FKG kommer att hållas i anslutning till Stora Leverantörsdagen i oktober.