Nyheter från FKG

 • 11 mars, 2020
 • Full gas mot framtiden för Gestamp

 • Martin Jonsson, chef på Gestamp BIW R&D i Luleå

  Hallå där, Martin Jonsson, chef på Gestamp BIW R&D i Luleå. Har bilindustrins transformation påverkat er mycket?

  – Visst, det följer vi noggrant. Elektrifieringen innebär till exempel en hel del förändringar av strukturen på fordonen. Exempelvis är mycket av vår utveckling inriktad på hur man ska bygga karosser där bilarnas batterier skyddas vid en krock, så att de inte skadas med risk för brand.

  Ungefär som med bränsletanken på bensinbilar?

  – Ja, och där har branschen lärt sig att behärska de problem som dykt upp. Med batterier är det svårare.

  Varför då?

  – De hamnar ofta i en låda under karossen. Där är de lite utsatta, och det gäller att hitta smarta lösningar. Även vätgastekniken kräver att man tänker till lite mer kring hur gastanken ska skyddas vid kollisioner.

  Har ni något annat stort fokusområde?

  – Simuleringsteknik har hög prioritet. Bland annat har vi med hjälp av Luleås tekniska universitet utvecklat världsledande kompetens inom formnings- och processanalyser och krocksimulering av presshärdade strukturer. Vi har även deltagit i LIGHTers  satsning på krocksimulering av kompositstrukturer.

  Hur många är ni på R&D i Luleå?

  – I dag är vi 69. De flesta är civilingenjörer, men vi har sju tekniska doktorer också. Centret har växt rätt mycket sedan jag började här på 90-talet, då var vi två anställda. När Gestamp tog över 2005 var vi 20.

  Har Gestamp investerat mycket i Luleå-verksamheten?

  – Ja, bland annat invigdes ett nybyggt presshärdningslabb 2014. Men vi investerar kontinuerligt i ny utrustning. Svepelektronmikroskop, fallhammare, utmattningsriggar och uppdateringar av krocklabbet är några exempel.

  Hur lång tid tar det från att ni börjar forska på nya produkter tills ni har något som går att producera?

  – Eftersom alla produkter utvecklas virtuellt går det rätt snabbt, runt en till tre månader. Men om en helt ny produktionsprocess skall utvecklas kan det röra sig om tre till fem år.

  Är det mycket direktkontakt med fordonstillverkarna i projekten?

  – O ja, särskilt i Sverige har vi en mycket bra miljö för det. Det är relativt lätt att starta samarbeten med OEM:er, universitet och institut. Sådant är mycket krångligare i andra länder.

  Något revolutionerande på gång … alltså något som du får tala om?

  – En spännande sak som jag kan nämna är en världsunik process som vi utvecklat i samarbete med Rise Sicomp. Vi sambakar kolfiber-prepreg med presshärdat borstål för att skapa lokala patch-förstärkningar.

  Har du exempel på mer långsiktig forskning?

  – Vi följer noggrant additive manufacturing-tekniken. Men än så länge är det en dyr teknik som passar bäst för små volymer.

  Hur är det för er svenska verksamhet, har ni haft några FFI-projekt*?

  – Många, varje år är det flera stycken. Vi har överhuvudtaget ett nära och bra samarbete med Fordonskomponentgruppen, de har faktiskt varit lite pådrivande för att få oss att söka anslag inom det programmet. Det tackar vi för i dag.

  Fakta, Gestamp: Gestamp Automoción är en spansk koncern och en av de stora globala leverantörerna av stål- och aluminiumkomponenter till fordonsindustrin. Företaget grundades 1997, då som en avknoppning från Gonvarri.

  Gestamp i Luleå, med inriktning på presshärdat stål, är i sin tur en avknoppning från Norrbottens järnverk under namnet Hardtech. I början var inriktningen huvudsakligen mot jordbruket men på 80-talet började Hardtech rikta in sig mot fordonsindustrin. 1982 blev de förvärvade av Plannja, dotterbolag till SSAB. 2005 sålde SSAB företaget vidare till spanska Gestamp Automoción.

  * Fotnot: FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. I styrelsen sitter ledamöter från FKG, Volvo, Scania, Bil Sweden, Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten. Varje år finansierar FFI forskning för cirka en miljard kronor. Hälften av medlen kommer från näringslivet, hälften från staten. FFI:s mål är att stötta forskning inom tre områden: minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den internationella konkurrenskraften.