Nyheter från FKG

  • 06 november, 2019
  • Från studenter till företagsledare – SLD var en inspirerande mötesplats som genererade framtid!

  • Den 17 oktober höll FKG sitt årliga event SLD – The Automotive Summit 2019.

    Temat för dagen var ”Navigate the Future” och deltagarantalet låg strax över 430 personer. Med detta så blev SLD norra Europas största och främsta mötesplats inom automotiveindustrin vilket genererade otaliga möjligheter till affärsmöten och nätverkande. Alla som är verksamma inom leverantörsindustrin, med arbete både mot daglig produktion och framtidsstrategi var representerade.

    Tanken med temat “Navigate the future” var att beröra alla aspekter av framtiden. Det primära syftet var tydligt att tillsammans göra oss förberedda på vad som komma skall i den något osäkra tid vi står i. Men en annan viktig del av framtiden är människorna som ska arbeta i den. Kommande arbetskraft, med annorlunda infallsvinklar och nya spännande idéer. FKG anser att utbytet mellan en person med decennier av erfarenhet och en som studerar är något som är väldigt viktigt, vilket la grunden till att ett antal studenter bjöds in till SLD.

    Efter avstämning med både studenter och företagsrepresentanter så verkar detta vara ett väldigt lyckat koncept. Studenter hittar motivation, öppningar för exjobb och arbetsmöjligheter efter examen, och företagen hittar inspiration och ny lämplig arbetskraft. Studenterna på årets SLD kom från geografiskt utspridda universitet och högskolor, där FKG hoppas på en utökning nästa år. För att idén ska kunna rulla och utvecklas så kommer det finnas möjlighet att gå in som studentsponsor på SLD 2020. Med förhoppning om att fler studenter ska ha möjlighet att delta på konferensen. Framtiden ska börja med människomöten, ett starkt kontaktnät kan vara värt mer än vetskap och talang.