Nyheter från FKG

 • 19 juni, 2024
 • Frågorna om tillväxt och konkurrenskraft försvann i EU-debatten

 • Tillväxten, EU:s innovations- och konkurrenskraft, den inre marknaden och den gröna omställningen. 
  De är bara några exempel på viktiga industriella frågor som nästan helt försvann i den officiella svenska debatten inför valet till Europaparlamentet.
  ”Fem i tolv” försökte FKG föra in dem i debatten genom ett debattinlägg i Nyteknik samt ett pressutspel utifrån det.

  – De stora medierna, SR, SVT, TV4 tillsammans med DN, gjorde sina val av vad de tyckte skulle debatteras. Då hade EU:s grundpelare som ekonomisk och politisk union för fred och folkens välfärd genom den fria rörligheten av varor och tjänster, individer och kapital ingen prioritet, säger Göran Björklund, senior rådgivare till FKG och författare till FKG:s debattinlägg undertecknat av Peter Bryntesson, vd, och Martin Lidén, ordförande för FKG.

  Göran Björklund tillägger att konkurrens, tillväxt, jobb, industrins gröna omställning samt de hot mot EU:s säkerhet och ekonomi som Rysslands och Kinas agerande utgör, var betydligt mer frekventa i debatten i andra EU-länder.
  Dessutom. Redan på tisdag 11 juni, två dagar efter EU-valet, dominerade de ”stora frågorna” politiken i Bryssel. Det handlade om tullar eller ej på kinesiska elbilar för att skydda den europeiska fordonsindustrin och den inre marknaden från kinesisk dumpning.

  Under rubriken ”Nu måste vi tala om industrins förutsättningar för EU:s konkurrenskraft och tillväxt!” skriver FKG att ”Ett starkt, enat, och offensivt inriktat EU är viktigt för svensk leverantörsindustri med 90 000 anställda vid stora och framför allt många små företag över hela landet.
  Därför är det viktigt att industripolitiken lyfts in och tydliggörs i den svenska debatten inför valet till Europaparlamentet” och fortsätter ”Utan industriell tillväxt kan vi varken genomföra sociala välfärdsreformer eller skynda på den gröna omställningen. Läget kan bli allvarligt för EU om vi hamnar på efterkälken på globala marknaden”.

  EU:s tillväxt och konkurrenskraft har hamnat på efterkälken jämfört med USA och Kina efter finanskrisen och framför allt efter pandemin. Kinas gröna industrisektor växer samtidigt som USA tar hem allt mer inom kvalificerad industritillverkning.
  – Läser man Draghi- respektive Letta-rapporterna förstår man att läget är allvarligt för EU:s industriella och tillväxtdrivande förmåga, avslutar Göran Björklund.

  Läs hela debattinlägget här.