Nyheter från FKG

 • 23 november, 2022
 • FoU-avdraget förstärks

 • Enligt ett förslag kommer FoU-avdraget att höjas från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad från 1 juli 2023.

  – Det är jättebra med en höjning men det vore även önskvärt att man såg över reglerna och gjorde avdraget enklare att tillämpa, säger Tobias Lindgren, biträdande jurist på Setterwalls.

  FoU-avdraget innebär att företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter och en lägre allmän löneavgift för dessa anställda.

  – Vi välkomnar initiativet, det kommer att gynna SME-företagens konkurrenskraft under den omställning som leverantörsindustrin nu genomgår, säger Peter Bryntesson på FKG.

  Det innebär att den totala avgiftsreduceringen för ett företag eller en koncern ökar från 1,2 till 3 miljoner kronor per månad.

  Som arbetsgivare kan du alltså få avdrag från arbetsgivaravgifterna om du har anställda som arbetar systematiskt och kvalificerat med forskning och utveckling arbeta i kommersiellt syfte.

  – Det är en stor höjning och betydligt större än förra gången gränsen höjdes, något som är bra för svenska företag och även gynnar Sverige i stort, säger Tobias Lindgren.

  Det är socialavgiftslagens definition av forskning och utveckling som gäller. Den definitionen är generellt snävare än vad näringslivet ofta betecknar som forskning och utveckling.

  För att få forskningsavdrag krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda vad gäller anställdas ålder, arbetstid och själva arbetet med forskning och utveckling.

  – Vi upplever dock att många företag tycker att det är komplicerat att söka på grund av att reglerna är svårtillämpade och att det är höga beviskrav. Det krävs ett stort arbete för att bevisa att man omfattas av reglerna och en omfattande teknisk dokumentation. Risken är att det upplevs så pass komplicerat att man drar sig för att ansöka. Dessutom kan det var svårt vid korrespondens med myndigheter kring gränsdragningar med mera, på så vis att man upplever att man emellanåt pratar ”olika språk”.

  Tobias Lindgren önskar att man även gjorde en utredning kring hur reglerna har fungerat hittills.

  – Som komplement till en allmän höjning borde man kanske även titta på om reglerna uppfyllt sina syften och om avdraget fått den effekt man önskat. Avdraget kanske även borde göras mer tillgängligt.

  Med utveckling menas systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskningen för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller att väsentligt förbättra redan existerande sådana. Att väsentligt förbättra en produkt innebär att den förändras så mycket att produkten knappt liknar den ursprungliga produkten. Det kan vara nyheter inom exempelvis kvalitet, utformning, tillverkning och användningsområde.

  Forskningsresultat ska vara en avgörande förutsättning för utvecklingen. Kravet på att utvecklingsarbetet ska utgå från forskningsresultatet är till för att skilja det från vanligt arbete med att löpande utveckla en produkt som redan finns.

  Mjukvaruutveckling bedöms normalt inte som forskning och utveckling.