Nyheter från FKG

 • 15 februari, 2023
 • Fortsatt volatilt för råmaterialen

 • FKG:s råmaterialgrupp har haft sitt första möte för året och kunde bland annat konstatera att marknaden fortsätter att vara volatil och att vi kan vänta oss en prisnedgång, driven av en minskad behovsbild. En av dem som deltog var David Ekström, VP Global Sourcing hos Haldex.
  – Det är intressant att få veta hur andra ser på marknadsläget, säger han.

  För Haldex, som förra året köptes ut från börsen av den tyska industrikoncernen SAF-Holland, är det högintressant att få en inblick hur företag som köper direkt från ståltillverkarna ser för tendenser mellan index och vad de själva erbjuds på den just nu volatila marknaden. Haldex stålinköp görs till största delen via underleverantörsledet, till deras produktionen av huvudsakligen broms- och luftfjädringsprodukter för tunga fordon.
  – Även om vi aldrig diskuterar priserna i sig på mötena kan vi få konfirmerat tendenser på råmaterialmarknaden, säger han.
  Hur hanterar ni det på Haldex?
  – Kontinuerliga interna uppföljningar på prisutveckling på våra marknader, och en tät dialog med säljsidan.
  Så ni kan omedelbart ta igen kostnaderna när stålpriserna stiger?
  – Oftast är det en fördröjning i tid tills vi kan föra ut det till kunderna, beroende på avtal.
  Annars … går det bra resultatmässigt för er?
  – Vi är inne i en tyst period just nu. Jag kan därför inte kommentera det förrän tidigast nästa vecka.
  Kommer du att fortsätta vara med på råmaterialgruppens möten?
  – Ja, det är intressant att få en inblick på vilka tendenser andra inom branschen ser på marknaderna för råmaterial.

  Fakta: Valda fakta ur senaste Raw Material Watch
  I december nådde inflationen i Sverige 10,2, vilket var den högsta siffran 2022.
  Inköpschefsindex (PMI), en ledande indikator på ett lands konjunktur har i Sverige nått nivåer som tyder på att företagen väntar sig en avmattning. Så är situationen i alla fall i Eurozonen, USA ser något bättre ut.
  Priserna på litium väntas gå ner, bland annat på grund av att kapaciteten i Kina har ökat.
  Halvledarkrisen lättar i stort, men vissa typer fortsätter att vara kritiska även under 2023.
  Den globala stålkonsumtionen väntas gå upp enbart 1 procent under 2023, beroende på låg aktivitet inom fastigheter och infrastruktur.
  Sannolikt kommer vi att se en tilltagande brist på elbilsbatterier under året.

  Fakta: Nytt möte i den 5 maj
  Under Råmaterialgruppens möten presenteras en omfattande rapport – Raw Material Watch – framtagen av SEA (Industry Senior Advisors) och konsultföretaget Triathlon. Förutom det ger enskilda medlemmar i nätverket sin syn på läget under sammankomsterna som sker digitalt. Dessutom har gruppen som regel med en föredragshållare, och nu senast var Christian Kopfer, Equity Research Analyst på Handelsbanken med. Han berättade bland annat att stålproduktionen gått ner kraftigt i Europa under 2022, och kunde även bekräfta bilden av att stålpriserna är på väg upp. Christian Kopfer gick även igenom var i marknadscykeln olika industrimetaller och stål befinner sig, samt varför vi ser en skillnad mellan spotpriser och kontrakt.  Bland de företag som deltog på senaste mötet fanns bland andra Autoliv, SKF, SAAB Group, IMI Hydronic och Dafo Vehicle.
  Råmaterialgruppen har en ny sammankomst den 5 maj. Gruppen planerar dessutom för ett möte IRL under året, där deltagarna träffas fysiskt. Intresserad av att bli medlem i gruppen? Kontakta claes-erik.noren@isea-sweden.com eller simon.lundqvist@triathlon.se för mer information.