Nyheter från FKG

 • Fortsatt bra fart i leverantörsindustrin

 • Det rullar på fortsatt i bra takt i den svenska leverantörsindustrin, men en viss avmattning på den inhemska marknaden kan uttydas. Det visar FKG:s branschbarometer Vägvisaren för andra halvåret 2018.

  Men det finns även utmaningar runt hörnet för många leverantörsföretag – framför allt är det teknikbyte som många inte är rustade för, enligt Vägvisaren.

  – Framtidstron är fortsatt hög för leverantörer verksamma i Sveriges, säger Yasemin Heper Mårtensson som på FKG:s uppdrag svarar för analysen av Vägvisaren.

  – Även 2018 ser ut att bli ett tillväxtår för fordonsleverantörerna, som ser tillväxt både i Sverige och utomlands, fortsätter Yasemin Heper Mårtensson och tillägger att den ekonomiska utvecklingen är fortsatt god:

  – En majoritet av leverantörerna, 65 procent, anger att de har lyckats öka sin försäljning under året, medan en lägre andel, 43 procent, anger att de har ökat vinstmarginalen.

  Visar trender

  29,5 procent av de tillverkande FKG-företagen har svarat på den allra senaste Vägvisaren. FKG:s vd, Fredrik Sidahl, är därför noga med att betona att man ska inte ska dra några mer djupgående slutsatser av utfallet – utan det handlar om trender och tendenser som kan utläsas i branschbarometern.

  – Det går fortsatt bra för de svenska fordonstillverkarna, något som naturligtvis även spiller över på leverantörsledet. Men vi ser också en viss avmattning genom ett minskat personalbehov i leverantörsledet samtidigt som flera indikatorer visar på att orderstockarna inte fylls på i samma takt som i fjol.

  – Vad det handlar om är att rusta sig ännu mer inför den tilltagande globalisering samt fordons- och transportindustrin transformering med megatrender och krav på hållbarhet, säger Fredrik Sidahl och framhåller vikten av omvärldsbevakning och att leverantörerna själva inser att innehållet i deras produkter och tjänster måste utvecklas ytterligare.

  – Många leverantörsföretag skulle tjäna på att bli större. Sedan kan det ske genom uppköp, organisk tillväxt genom produktutveckling, breddad portfölj eller genom strategiska samarbeten med andra leverantörer. I Vägvisaren ser vi tillväxt för svenska leverantörer i Nordamerika och Kina, och där borde fler vara med – lyssna till våra OEM:er och deras krav och önskemål, det är där framtidens marknad ligger, säger Fredrik.

  En av fyra i riskzonen

  Noterbart är att många leverantörer skulle få svårigheter vid en snabb omställning från känd teknik till den nya teknik som elfordon innebär. Uppemot en fjärdedel av företagen ligger i riskzonen för omfattande konsekvenser vid ett skifte, enligt FKG:s analys.

  I Vägvisaren anger dock 62 procent av företagen att de inte påverkas negativt vid ett snabbt skifte till el. 57 procent uppger dock att de har brist på personal med rätt kompetens för elfordon.