Nyheter från FKG

 • 14 december, 2020
 • Fortacos VD: ”Kunderna tror på tillväxt nästa år”

 • Få kommer väl  att minnas 2020 som ett kanonår. Men uttrycket ”nöden är alla uppfinningars moder” kanske inte bara är en sliten klyscha? För Fortaco, som levererar delar till tunga fordon, går det trots allt att se några bra saker som året har bidragit med.
  – En krissituation kan vara rätt nyttig att gå igenom, säger vd:n Lars Hellberg.

  För Fortacos del kan han se fördelar som att digitaliseringen tagit kliv framåt.
  – Vi var i och för sig bra på det även före krisen, vi har satsat stora resurser på att digitalisera vår produktion, säger Lars Hellberg.
  Men även om de redan var på den bollen har trenden enligt Lars Hellberg blivit starkare.
  Miljötänket tycker han också har blivit mer i fokus, både hos dem och andra under det här ganska påfrestande året. När det gäller klimatfrågan har Fortaco ett långt framskridet projekt tillsammans med en av kunderna som går ut på att minska vikten på entreprenadfordon.
  – Vi satte sensorer på maskiner ute på fältet och analyserade dem, säger Lars Hellberg.
  Arbetet sker i samarbete med både kunden och akademin, och resultaten hittills är att de lyckats sänka vikten med upp till 40 procent.
  – Exakt vad det handlar om för maskin får jag inte avslöja än, säger Lars Hellberg.

  Liksom de flesta andra har Fortaco fått en rejäl smäll när det gäller omsättningen – från 2,4 miljarder Euro 2019 till 1,7 miljarder 2020. Koncernen har affärsenheter i en lång rad länder – bland andra Polen, Ungern, Tjeckien och Estland – och den sammanlagda personalstyrkan har under året krympt från 2 400 till 2 000.
  – Korttidsarbete? Ja, absolut, det har vi också fått ta till, för ungefär 60 procent av medarbetarna.
  Men med alla åtgärder vidtagna har bolaget ändå kunnat hålla sig på en bra nivå rent finansiellt. Kassaflödet är enligt Lars Hellberg mycket bra och han är tydlig med att han aldrig varit oroad för Fortacos framtid.
  Som alla vi andra blickar han nu framåt mot ett 2021 då vi av allt att döma får se en massiv utrullning av vaccin till världens medborgare. I övrigt är det som alltid med framtiden, ingen av oss har en kristallkula och vet vad som ska ske. Men det går att se tendenser.
  – När jag lyssnar av våra kunder verkar det som om de flesta tror på en tillväxt på 10 till 15 procent nästa år. Deras marknader är starka, säger Lars Hellberg.
  Hur har era medarbetare reagerat på åtgärderna i koncernen?
  – Vi har precis blivit klara med en medarbetarundersökning och 80 procent säger att de mår bra och att de tycker att situationen har hanterats bra inom bolaget. Jag tror att en orsak till att det blev så pass bra siffror är att vi satsat på att vara öppna med vad som händer, och att vi hela tiden kommunicerat ut att det finns en finansiell styrka och en framtid för oss.
  Har din egen arbetssituation förändrats?
  – Före krisen satt jag på ett flygplan i princip varje dag. Under hösten har jag bara varit ute och rest under en enda vecka. Resten av tiden har jag suttit i Teams-möten hemma på min gård norr om Göteborg.
  Saknar du resorna?
  – Nej. Men jag saknar de sociala kontakterna.

  Fotnot: Fortaco har sitt huvudkontor på Vanta Flygplats i Helsingfors. I Sverige finns ett försäljningskontor i Halmstad.