Nyheter från FKG

 • 02 september, 2021
 • Fordonstillverkarna måste uppföra sig mot leverantörerna

 • Som man bäddar får man ligga. Så sammanfattar Patrick Wiström på inköpsföretaget Westcomp, specialiserat inom elektronikkomponenter, den uppkomna situationen inom fordonsindustrin på grund av bristen på halvledare.

  Enligt Patrick handlar den uppkomna situationen till stora delar om fordonstillverkarnas uppförande mot sina leverantörer inom halvledare och underleverantörer av komponenter med elektronikinnehåll.

  Fordonstillverkarnas inköpsavdelningar håller fanan med krav på cost reduction och lean allt för högt, vilket nu straffar sig efter fjolårets hastiga volymneddragningar, menar han.

  – Fordonsindustrin svarar för max nio procent av den globala efterfrågan inom halvledare och motsvarande elektronikkomponenter. Med allt för ensidiga leverantörskontrakt, osäkert satta volymer och oförmåga att betala sina leverantörer inom rimlig tid, finns det andra kunder som är intressantare för tillverkarna av halvledare, säger Patrick Wiström och fortsätter:

  – Min egen reflektion är att vi som företag inte kan ge oss in i ett kontrakt som vi inte vet vad det avser. Här skriver underleverantörer på avtal med fordonstillverkarna där volymerna är fluffigt uppflaggade samtidigt som det ställs krav på prissänkningar. Personligen skulle jag aldrig äventyra mitt företag genom att skriva under avtal med sådana villkor.

  Patrick säger att han är kritisk till fordonsindustrins rop på statlig hjälp. Motsvarande brister finns även inom andra industrisektorer, men de är inte lika högljudda enligt honom.

  – Ledtiden för en halvledare är ett år från kieselsmedjan till kretskortet. Blir det efterfrågansstopp samtidigt som man är ovillig att betala, då hamnar man sist!