Nyheter från FKG

 • 05 februari, 2020
 • Fordonstillverkarna har fortsatt god finansiell förmåga

 • Werner Stäblein, analytiker på Scope Ratings.

  Kreditutsikterna för fordonstillverkarna förblir negativa även under 2020. Det meddelar det tyska kreditanalysföretaget Scope Ratings. Detta sker i anslutning till en analytisk rapport om fordonstillverkarnas finansiella förmåga som de nyligen släppt. Enligt den kommer lönsamheten fortsatt att vara under press.

  Inledningsvis konstaterar Scopes analytiker Werner Stäblein att försäljningen av lätta fordon kommer att minska med två procent under 2020 efter en uppskattad nedgång med fyra procent under 2019. Lönsamhetspressen beror dels på höga investeringskrav på grund av elektrifiering, uppkopplade och autonoma fordon, dels minskade volymer på viktiga marknader som Europa, USA och Kina.

  – Fordonstillverkarna kommer att fortsätta med att investera samt bedriva FoU inom autonom körning och uppkopplade fordon. De kommer att ta de förhöjda investeringskraven utan att förvänta sig intäkter från implementeringen av den nya tekniken på medellång sikt, säger Werner Stäblein.

  – Under tiden kommer ledningarna hos fordonstillverkarna, som är vana med konjunktursvängningar och väl medvetna om riskerna, att hålla sig till en långsiktig konservativ finanspolitik med miniminivåer som likviditetsmål, mycket låg kapitalutväxling samt måttliga utdelningar till aktieägarna, fortsätter Stäbelin och tillägger att de flesta av fordonstillverkarna har solida profiler för finansiell risk trots utmaningarna framöver.

  Scope spår att det, tack vare disciplin, finns en fortsatt finansiell förmåga hos såväl fordonstillverkare som leverantörer att hantera milt negativa volymförändringar.

  Komplett rapport hittar du här.