Nyheter från FKG

 • Fordonsindustrins röst blir starkare

 • Automotive Summit och fordonsindustrin i Sverige ska ses som två gemensamma plattformar som FKG och BIL Sweden skulle kunna samarbeta kring för att ge de fordonsindustriella frågorna större emfas i det offentliga samtalet. Arbetet, diskussionen, om att kunna ta dem vidare pågår organisationerna emellan.

  FKG:s vision är att genom långsiktigt arbete skapa rätt förutsättningar för svenska leverantörer och fordonsindustri – för att kunna vara de mest konkurrenskraftiga i världen.

  FKG ska:

  • vara det självklara språkröret för branschen och en röst i det offentliga samtalet
  • skapa mötesplatser mellan leverantörer och med OEM
  • utveckla relationer med akademi, myndigheter och politik
  • verka för kompetens- och affärsutveckling samt support för leverantörer till fordonsindustrin.

  Genom flerårigt arbete inom främst närings- och industripolitik har FKG etablerade kanaler med regering, departement och riksdag, samt har vunnit deras ”öra och tilltro”.

  Detta sker genom:

  • Regelbundna ministersamtal
  • Regelbundna möten med politiska tjänstemän och departements dito
  • Deltagande i olika arbetsgrupper som bildats på politiskt initiativ
  • Remissinstans inom näringspolitiska och industriella frågor
  • FKG genomför dialogmöten med riksdags-, regional- och kommunpolitiker
  • FKG deltar regelbundet i panelsamtal kring näringspolitik och industriella frågor