Nyheter från FKG

 • 02 oktober, 2020
 • Fordonsindustrins gröna omställning

 • FKG har under året hjälpt Tillväxtanalys att sprida diverse enkäter i deras arbete att kunna besvara tre frågor gällande fordonsindustrins gröna omställning.

  Nu har rapporten publicerats och de tre frågorna som har belysts är

  • Varför ställer företag i fordonsindustrins globala leverantörskedjor om till miljövänligare produktion?
  • Vilka åtgärder vidtar företagen?
  • Hur identifierar de riskerna i leverantörskedjan och säkerställer att dessa hanteras?

  Utifrån dessa identifierar de ett antal områden av särskild relevans för staten.

  Kika gärna på rapporten.

  Rapporten på SVENSKA

  Rapporten på ENGELSKA

  Mer information kan hittas på Tillväxtanalys hemsida.