Nyheter från FKG

 • 21 november, 2019
 • Fordonsindustrin höll möte med riksdagen

 • På onsdagskvällen samlade FKG och BIL Sweden 15 riksdagsledamöter för att diskutera utmaningarna som fordonsindustrin står inför gällande framtidens mobilitet.

  Tillsammans representerar FKG och BIL Sweden hela Sveriges fordonsindustri. Fredrik Sidahl och Mattias Bergman öppnade mötet med en kort presentation över vår industris tyngd för vårt land. Vi är Sveriges viktigaste exportnäring med 225 miljoner kronor i exportvärde vilket motsvarar 15% av den totala varuexporten. Hela fordonsindustrin sysselsätter ca 155 000 personer i landet. Detta gav en väldigt tydlig bild av hur mycket Sverige som land kan förlora, om industrin inte får den hjälp som behövs i omställningen.

  För att ge mötesdeltagarna en något mer detaljerad och konkret problembild fick de lyssna till två representanter från industrins vardag – Hanna Fager från Volvo Cars och Clas Tengström från Bror Tonsjö. Hanna höll en omfattande presentation om kraven på kompetensomställning och att vi behöver jobba mer proaktivt för att kunna hantera svängarna när de kommer. Den tid vi står inför kräver ständig kompetensutveckling, vilket sätter stor press på de anställda.

  Clas från Bror Tonsjö, vinnare av årets Stora Leverantörspris, tryckte mycket på Industri 4.0 med konkreta exempel från hemmaplan. Han menar att allt handlar om organisationen. Han drog ett exempel på att dagens arbetsuppgifter inte kommer vara desamma om några år.

  ”Blåa och vita arbetsuppgifter kommer bli grå, har vi inte en organisation som är snabba och agila så kommer detta aldrig gå”.

  Både Hanna och Clas var alltså tydliga med att det är människan som är nyckeln i denna omställning, men behöver stöd från högre makter. Många av Sveriges företag kommer få problem om det inte skapas bättre förutsättningar, och det helst igår.

  Jessica Alenius, BIL Sweden, avslutade med att knyta ihop påsen med en konkret punktlista på vad vi behöver hjälp med. Listan innehöll förslag på utbildningsmöjligheter, kortidsveckan, regelförändringar mm. Denna lista var något som politikerna fick ta med sig hem, och vi kom överens om att vi fortsättningsvis ska ha ständig kommunikation med en öppen dialog om hur arbetet går för vardera part. Kvällen avslutades med inspirerande diskussioner på temat – Hur ska vi göra?

   

  Gabriella Virdarson, 191121