Nyheter från FKG

 • 26 september, 2019
 • Fordonsindustrin bygger relationer med politiken

 • FKG och BIL Sweden kommer fortsättningsvis att agera tillsammans till nytta för svensk fordonsindustri inom de politiska frågorna. Främst avser det närings-, forsknings- och utbildningspolitik. Indirekt stöder även FKG BIL Sweden med flera andra branschorganisationers gemensamma arbete för den fria och tillväxtdrivande mobiliteten.

  Under vintern och försommaren har FKG och BIL Sweden tillsammans genomfört två större och tunga politikerträffar, där FKG svarat för det industriella perspektivet.

  I januari arrangerades en politikerträff i riksdagshuset. Dragplåster var Scanias koncernchef Henrik Henriksson som talade om framtidens transportsystem och kraven på hållbarhet. Träffen blev även något av ett startskott för Riksdagens bilnätverk med ett 20-tal nätverkande, företrädesvis borgerliga riksdagsledamöter, som ska ses som en motvikt för att skapa sans och balans i kammaren vid frågor rörande bilen, bilismen, den fria mobiliteten och vårt transportsystem.

  I juni var det dags igen. Då arrangerades en ny och välbesökt politikerträff i Göteborg.  En träff med en klart tydligare fordonsindustriell kontext jämfört med den i maktens högborg.

  Programmet innehöll tre huvudmoment; studiebesök hos Plastal, möte med AB Volvos Martin Lundstedt samt tur med Blå tåget hos Volvo Cars.

  – Vi gick från granulat till färdig bil, summerar Fredrik Sidahl som tillsammans Gabriella Virdarson representerade FKG under politikerträffen.

  Fredrik Sidahl säger att samarbetet med BIL Sweden är värdefullt – det ger ännu mer kraft åt den då samlade automotivesektorn i det offentliga, politiska samtalet där många frågor är gemensamma.

  – Vårt främsta syfte är att ge våra medlemmar rätt förutsättningar för sin verksamhet. Detta gör vi genom dialog och att tillföra fakta som innebär att kunskapen kring våra frågor ökar, berättar Fredrik och tillägger att BIL Sweden och FKG inte alltid har samma agenda eller ställningstaganden i olika frågor, men att det råder samsyn i lejonparten av dem, de politiska.

  – Säg i nio av tio frågor. Betaltider är en sådan och en annan som är under uppseglande, är rättigheten till fullvärdig dataaccess där den europeiska leverantörsorganisationen CLEPA nyligen antog ett policydokument som kan betraktas som en vattendelare mellan fordonstillverkare och leverantör.

  På träffen i Göteborg lyfte Fredrik och Gabriella speciellt fram FKG:s hjärtefrågor som korttidsvecka/arbetsrätt, FFI-programmet och den industriella transformeringen som påbörjats inom fordonsindustrin. Frågor som tycks bli allt viktigare både för att bibehålla och utveckla konkurrenskraft.

  – Vi har haft många givande diskussioner samtidigt som värdefulla kontakter knutits. Förståelsen för fordonsindustrins betydelse har ökat, avslutar Fredrik Sidahl.