Nyheter från FKG

 • 09 oktober, 2019
 • “Fordonsbranschen måste våga satsa på ny teknik”

 •  

  Jonas Fredriksson, Managing Director, ESI Northern Europe.

  Utvecklingen inom bilindustrin går snabbt. Elektrifierade och autonoma fordon innebär allt mer avancerade tekniska lösningar vilket i sin tur kräver grundliga tester, något som är både tidskrävande och dyrt. Därför ersätter allt fler fysisk provning med virtuella test och verifiering.

  ESI Group har utvecklat ett unikt kunnande gällande virtuella prototyper och kan genomföra virtuella test och verifiering tidigt i utvecklingsprocessen.

  – Redan 1985 började vi göra datorsimulerade krocktester åt Volkswagen. I dag kan näst intill alla tester av passiv säkerhet som krockkuddar och karossens säkerhetszoner med mera utföras med simulering, säger Jonas Fredriksson, Managing Director för ESI Northern Europe.

   

  Detta blir allt mer aktuellt nu när aktiv säkerhet blir allt vanligare. Att utföra samma tester med fysiska prototyper kräver många bilar, mil och personal. Testerna behöver dessutom utföras i olika årstider och väderlekar, något som blir både dyrt och tar lång tid.

  – I en datormiljö kan man skapa varierande scenarion med till exempel olika djur som kan dyka upp på vägen och säkerställa att bilens säkerhetssystem uppfattar dem som just djur och inte som något annat. Man kan också skapa olika väder- och ljusförhållanden för att testa vad en kamera eller annan sensor klarar.

  I takt med att bilindustrin utrustar fordonen med allt mer avancerade system sker också en övergång från utveckling av traditionell teknik till satsningar på elektriska och självkörande fordon.

  Detta ställer allt högre krav på de tester som görs under produktutvecklingen. När bilarna fylls med aktiva säkerhetssystem krävs ingående tester av sensorer, som kameror, radar och mjukvarusystem.

  ESI har specialiserat sig på materialfysik och har utvecklat en unik kompetens för att hjälpa industriella tillverkare att ersätta fysiska prototyper med virtuella prototyper, vilket gör att man praktiskt taget kan tillverka, montera, testa och förcertifiera framtida produkter.

  – Virtuella tester möjliggör för biltillverkarna att tidigt i processen kunna verifiera en prototyp eller funktion. Istället för att upptäcka problem i testerna av en fysisk komponent används virtuella prototyper. Vi får kortare ledtider, mindre miljöpåverkan och säkrare tester samtidigt som vi håller nere kostnaderna, säger Jonas Fredriksson.

  Men trots digitaliseringens framfart är det fortfarande inte självklart med virtuella test och verifiering av autonoma och aktiva säkerhetssystem. Något som måste förändras enligt Jonas Fredriksson.

  – Vi står inför en radikal förändring i och med satsningen på ny teknik av autonoma system och elbilar. Fordonsbranschen måste våga satsa på ny teknik och anamma de nya tekniker som finns tillgängliga i dag, säger han.

  Som ny medlem i Fordonskomponentgruppen hoppas Jonas Fredriksson kunna medverka till att fler och fler upptäcker fördelarna med 3D simulering.

  – Vi har tagit fram en heltäckande portfölj för fordonsindustrin med virtuella tester för både produkt och produktion med allt från plåtformning, svetssimulering och krock till sensorsimulering för att kunna hantera både passiva och aktiva säkerhetssystem.

  Nästa steg blir att involvera människan i processen när det gäller produktutveckling.

  – Vi måste demokratisera användandet av 3D och simulering med hjälp av till exempel VR och få människan mer involverad i verifieringsprocessen. Uppkopplade fordon, radar, eldrift, batterier och självkörande bilar innebär att vi står inför ett kompetensskifte i fordonsbranschen och vi vill vara med och stötta samt driva den utvecklingen framåt, säger Jonas Fredriksson.

  Han ser Fordonskomponentgruppen som en bra samarbetspartner och arena för nätverkande i branschen.

  – Det ger oss en inblick i vilka utmaningar och behov som finns inom fordonsindustrin och vi kan ta med oss det som är aktuellt och relevant till vår organisation.

  ESI och Jonas Fredriksson kommer att medverka på Stora Leverantörsdagen och ser fram emot många bra möten med både befintliga och nya potentiella kunder.

  – Det blir ett bra tillfälle att lyfta vårt budskap och föra en dialog kring hur vi kan bidra och stödja företag med dessa utmaningar.

  Fakta:

  ESI Group är en ledande innovatör inom programvara och tjänster för virtuella prototyper.

  ESI hjälper världsledande produktutvecklare och innovatörer att säkerställa att deras produkter kommer klara kraven för certifikat redan innan en fysisk prototyp är byggd. ESI finns i över 40 länder och har runt 1 200 experter på virtuell simulering.

  www.esi-group.com

  Bilder: I dag kan virtuella simuleringar och prototyper göras interaktiva med hjälp av bland annat virtual reality.