Nyheter från FKG

 • För tuffa miljökrav kan slå bakut

 • Många kanske tycker att det är en slags bekännelse under galgen. Men faktum är att bilindustrin kämpar hårt för att dra sitt strå till stacken för att minska mänsklighetens klimatpåverkan. Nu tycker många i branschen att myndigheterna går lite för fort fram med olika krav.

  – Över huvud taget behövs en bättre dialog och förståelse mellan lagstiftare och tillverkare, de behöver gå bättre i takt med varandra, säger FKG:s Fredrik Sidahl.

  En av dem som har höjt rösten är David Leggett, autmotive-redaktör på engelska analysföretaget GlobalData. Med en global studie som stöd menar att de snabbt ökande kraven riskerar att minska automotive-företagens konkurrenskraft och i förlängningen även deras förmåga att bidra på ett bra sätt till den nödvändiga transformationen.

  – Politikerna måste se hela bilden. De måste säkra att förändringstakten står i proportion till bredare ekonomiska behov, säger han.

  Inom EU ska nu nybilsmålet om max 95 grams koldioxidutsläpp per kilometer fasas in under 2020 och börja gälla som regel nästa år. Nästa mål är att – räknat från 2021 års nivåer – minska koldioxidutsläppen med 15 procent till 2025, och med 37,5 procent till 2030. Tuffa krav enligt David Leggett som uppmanar branschen att bli bättre på att uppmärksamma allt som redan görs.

  – Bilindustrins företag måste bli mer effektiva med att lyfta fram för politikerna vilket läge de befinner sig i, säger David Leggett.

  FKG:s vd Fredrik Sidahl tycker att Legget poängterar något viktigt. Bilindustrin tar redan ett stort ansvar för att vända klimatförändringarna.

  – Det är viktiga frågor, det handlar om villkoren för hela mänskligheten. Men går man för fort fram riskerar det att bli kontraproduktivt, säger han.

  Dessutom menar han att lagstiftning och andra insatser är dåligt synkade ur ett internationellt perspektiv.

  – Det finns stora nationella skillnader om man tittar utanför EU. Jämför man så ligger vi långt fram med våra 2030- och 2045-mål, inte minst i Sverige.

  Är det rätt att bilindustrin tar ett stor ansvar – med tanke på att fordon med förbränningsmotorer är en orsak till att problemet uppstått?

  – Bilen har tjänat hela västvärlden väl i över ett sekel. Nu gäller det att gemensamt arbeta för att ställa om. Utan bilar blir det svårt att få våra samhällen att fungera.

  Vilken är de största utmaningarna för framtiden?

  – I i-länderna är det den snabbt tilltagande urbanisering och att kunna skapa en hållbar mobilitet kring den. Tittar vi på utvecklingsländerna har vi en annan utmaning.

  Hur ser den utmaningen ut?

  – Ta hela Afrika till exempel. Tillväxten har ökat i en mängd av kontinentens länder och nu är det hundratals miljoner människor där som har en egen bil högst upp på önskelistan, ungefär samma utveckling som vi såg i Kina i början av 2000-talet.

  Foto: Markus Spiske