Nyheter från FKG

 • 02 februari, 2023
 • Fler leverantörer borde upptäcka eftermarknadens möjligheter!

 • Det finns ett klart samband med lönsamhet bland komponentleverantörer som även levererar direkt till fordonseftermarknaden. Det visar bland annat branschstudier från konsulthus som Roland Berger.

  Nyligen arrangerades Automässan i Göteborg. Mässan är Nordens största affärs- och mötesplats för fordonseftermarknaden. Många leverantörer av reservdelar, tillbehör och verkstadsutrustning fanns på plats för att möta verkstäderna. Men få svenska leverantörer var synliga bland utställarna och de 19 000 besökarna.

  Bortser man från SKF, är det ytterst få tillverkande FKG-medlemmar som säljer direkt till fordonseftermarknaden. Märkligt nog, kan man tycka eftersom lönsamheten tack vare handelsmarginalen är god.

  – Det kan bero på dels okunskap, dels rädsla inför OEM, men också att man saknar organisation eller kapacitet för att sälja och distribuera sina delar i andra kanaler än direkt till OEM. Eftersom vi i huvudsak talar om delar till tunga fordon, är volymerna inte stora om man jämför med personbilar men prisbild och konkurrens är annorlunda, säger Göran Björklund som under åren genom stöd från Tillväxtverket arrangerat informationsmöten och matchmaking med inriktning på fordonseftermarknaden åt FKG.

  Det finns inga legala hinder för en leverantör att sälja direkt till eftermarknaden, utan snarare uppmuntras det av EU som vill ha konkurrens inom motorfordonsunderhållstjänster för att hålla nere ägandekostnaden samtidigt som de vill se tillväxt i SME-företag.

  – Det är det så kallade gruppundantaget, EU:s förordning 461/2010, som styr detta. Det leverantören måste göra är att genom ett intyg styrka reservdelens kvalitet. Det är fullt tillåtet att sälja både till märkesverkstäder och fristående verkstäder under eget eller bildelsgrossists varumärke, berättar Göran och nämner bromstillverkaren Brembo som ett typexempel.

  På den svenska marknaden finns fyra större reservdelsdistributörer med inriktning på tunga sidan – SLP (Swedish Lorry Parts), EuroPart, Meca Tunga fordon och Malte Månsson. De två sistnämnda är även verkstäder för tunga fordon.

  Om man ser till svensk leverantörsindustri och volym är förmodligen de renodlade och på tunga fordon specialiserade reservdelsdistributörerna mest intressanta.

  SLP är ett svenskt företag som inriktar sig på Volvo- och Scania-delar för global distribution utifrån egen katalog till verkstäder, åkerier, rederier, kraftbolag med flera. Företaget som har sitt säte i Norsborg och sitt huvudlager i Kumla omsätter ca 260 miljoner kronor/år.

  EuroPart är ett tyskt bolag med verksamhet, dotterbolag, i 28 länder. Bolaget är Europas största fristående distributör av reservdelar och tillbehör till lätta transportbilar, lastbilar, bussar och trailers. SKF, VBG och Haldex är leverantörer till dem med svensk anknytning.

  – Eftermarknaden är en affärsmöjlighet som svenska leverantörer inte får ge bort till andra spelare, säger Göran Björklund.

  29-30 mars arrangerar Clepa sin årliga eftermarknadskonferens i Bryssel.

  Bild: Ytterst få tillverkande FKG-medlemmar har upptäckt eftermarknadens affärsmöjligheter.