Nyheter från FKG

 • 08 oktober, 2020
 • FKGs senaste snabbenkät – Hur ser dagsläget ut just nu?

 • FKGs senaste medlemsenkät skickades ut den 7 oktober och resulterade i 109 svar. Totalt skickas enkäten ut till 900 adresser bestående av ca 320 medlemsföretag och andra personer i branschen. Utskicket landar ofta hos flera personer på samma företag vilket gör att svaren inte blir statistiskt säkerställda – men resultatet blir ändå en indikation på hur läget ser ut.

  Syftet med enkäten var att ta tempen på industrin just nu – hur mår våra leverantörer och hur ser de på framtiden?

  En viktig lärdom, som är värd att belysa först är hur ägarstrukturen i den svenska underleverantörsindustrin ser ut. FKG har på senaste känt av en ökning av företag som ansluts till koncerner, vilket dessvärre kan ställa till problem i bedömning om ett företag är berättigade till diverse stöd. Enkäten visade på att 83% av de svarande ingår i en koncern, vilket kan vara en förklaring till varför många tycker att de stöd som tas fram av regeringen inte är fullt användbara. ”Detta är något som är otroligt viktigt för oss på FKG att veta om, bl.a. i våra samtal med Näringsdepartementet” menar Fredrik Sidahl, VD på FKG.

  Vidare så är leverantörsindustrin något splittrad kring läget där ungefär hälften upplever att affärsklimatet mellan leverantör och kund är det samma idag som det var innan Corona. 44% anser att det är sämre. Ungefär samma siffror delar upp lägren i frågan om man märker någon skillnad på huruvida kunderna betalar i tid. Just betaltiderna är en fråga som har varit på tapeten länge och som FKG har varit med och drivit i många år genom Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet. En tillfällig lösning under krisen skulle kunna vara en idé FKG väljer att kalla Glödlampan. ”Vi tänker oss att staten kan gå in som mellanhand i betalningsflödet” säger Fredrik Sidahl. En idé som har presenterats för politikerna, men som ännu inte fått något genomslag.

  I och med att den europeiska fordonsindustrin har lägre volymer nu så får komponenttillverkare i till exempel Polen, Tjeckien resursutrymme i fabrikerna. Detta leder till en ökad konkurrens med våra svenska företag som inte kan konkurrera på samma sätt (pga skillnad i lönerna i Sverige jämfört tidigare nämnda länder). FKG frågade därför om leverantörerna känner av denna typ av konkurrens. 62% svarade nej, medan 26% menar att de känner av detta.

  Vi vet att pandemin dessvärre inte är över än, vi måste helt enkelt inrätta oss i att vi har ett flertal månader till framför oss där läget är fortsatt svårspått. Sett till det närmaste kvartalet, tom årsskiftet så menar majoriteten på 80% av leverantörerna att man ser med oro på framtiden. En siffra som man kan tycka är oroande menar Fredrik Sidahl, men som måste ställas i paritet med att leverantörerna i många år innan pandemin har sett väldigt ljust på framtiden. I FKGs senaste Vägvisare (hösten 2019) så svarade 75% att man ser positivt på framtiden. ”Det är viktigt att tänka på den jämförelsen”.

  Som inloggad medlem hittar du hela resultatet på enkäten HÄR.