Nyheter från FKG

 • 12 oktober, 2022
 • FKG:s råmaterialgrupp tar temperaturen på världsläget

 • I en värld där tillgången på råvaror blivit en kritisk fråga är det många som är i stort behov av information, analyser och prognoser. För att fylla det behovet har FKG startat Råmaterialgruppen.
  – Där kommer trender och prognoser upp på bordet, det här är högintressant information för alla som köper in metaller, plaster, energi och allt vad det handlar om, säger Peter Bryntesson, vd för FKG. 

  Under Råmaterialgruppens möten presenterar ISEA (Industry Senior Advisors) och konsultföretaget Triathlon sin Raw Material Watch – en rapport som de tagit fram kvartalsvis sedan 2012.
  – Det blir även analyser och tillfälle för deltagarna att diskutera sinsemellan, säger Peter Bryntesson.
  Gruppen hade sitt första möte den 30 september, och ett 20-tal av FKG:s medlemmar deltog. Samtalsledare var Claes-Erik Norén från ISEA, som själv levt i många år med de svårigheter som uppstår när det råder volatila förhållandena på råvarumarknaden.
  – Jag har varit inköpschef på företag som Volvo Cars, SCA och Assa Abloy. Så det vet jag mycket väl hur det känns, säger han.

  Inköpsindex och nyckeltal
  Den senaste Raw Material Watch-rapporten bjuder bland annat på en beskrivning av det övergripande läget och de makroekonomiska trender som påverkar råmaterialutvecklingen just nu. Det handlar om energiproblematiken, transporter, kriget i Ukraina med mera.
  – Sedan tar den också upp olika kostnadsdrivare, som hela spannet av råvaror, valutor med mera. Den redovisar även vad kända banker och institut tror om utvecklingen framåt.
  Rapporten har med inköpschefsindex från en rad tunga industriländer plus olika andra nyckeltal kring produktivitet. Som arbetslöshetssiffror, arbetskostnadsindex i olika länder, med mera.
  Men diskussioner om vad enskilda av FKG:s medlemsföretag betalar när de köper in råvaror kommer de att vara noga med att undvika.
  – Det skulle strida mot konkurrenslagstiftningen. Vi är noga med att följa FKG:s code of conduct.
  Förutom rapporten presenteras även en analys på mötena. Där går de in i detalj på hur marknaden ser ut i dag och hur prognosen för olika råmaterial, valutor och energislag ser ut i två framtidsperspektiv. Dels de närmaste sex månaderna, dels tre år framåt i tiden.
  – Kort sagt, du får en väldigt bra bild av hur marknaden ser ut.

  Dalia Jakobsson, HAVD Group.

  Väl grundade fakta
  Han poängterar att det inte handlar om några allmänna spekulationer. Prognoserna står de kända instituten för och allt annat i rapporten bygger på publika data.
  – Vi har samlat in informationen och strukturerat den på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt, säger Claes Erik Norén.
  På mötet i september hade de även ett fördjupningsämne kring hur energimarknaden fungerar.
  – Det blev mycket uppskattat.
  En av de medlemmar som deltog då var Dalia Jakobsson, Marketing & Sales Developer hos HAVD Group som tillverkar fordonsinteriörer. Företaget använder stora volymer av olika plaster – material som har påverkats starkt av den senaste tidens osäkerheter på en instabil marknad.
  Enligt henne var mötet ”väldigt intressant”.
  – Vi fick en mycket bra och samlad omvärldsbevakning, både av hur läget ser ut i dag och trenderna framåt.
  Tror du att du kommer att delta igen?
  – Absolut, det vill jag gärna göra!

  Fotnot: Förutom de digitala mötena kommer Råmaterialgruppen även att arrangera sammankomster två gånger om året där alla kan träffas IRL, och där ett fördjupningsämne presenteras av en specialist på området.

  Bildtext: Moderator. Claes-Erik Norén är samtalsledare på Råmaterialgruppens möten. – Under vårt första sammankomst nu i september gick vi laget runt och frågade alla vilken som är deras största utmaning just nu och det var tre saker som återkom. Tillgången till råvaror, prisuppgångarna och svårigheten med att få kompensation för kostnadsökningarna av sina kunder, säger han. Foto: ISA, Pexels