Nyheter från FKG

 • 21 juni, 2023
 • FKG:s hållbarhetsgrupp – en hållbar konkurrensfördel

 • Vår samarbetspartner Sverige:2030 har intervjuat 16 av våra medlemsföretag, både små och större, för att få en uppfattning om hur långt medlemsföretagen har kommit på sin hållbarhetsresa och vilket stöd ni önskar från oss.

  De flesta medlemsföretagen har kommit igång med sitt hållbarhetsarbete och det är bara några få som säger att de inte startat ännu. Hälften uppger att de behöver hjälp för att komma vidare i utvecklingen till ett hållbart företag. Några vill ha stöd för att ta fram en hållbarhetsredovisning och skulle vilja bli bättre på att kommunicera sina hållbara konkurrensfördelar för att stärka sin position på marknaden.
  Några har även uttryckt en önskan om att lyfta fram ”Made in Sweden” som en konkurrensfördel. Och samtidigt finns det en frustration över att de hållbarhetskrav som kunderna ställer inte rimmar med hur de sedan väljer leverantör till lägsta pris.
  De intervjuade företagen önskar en blandning mellan konsultstöd som hjälper det enskilda företaget att lägga en struktur för sitt hållbarhetsarbete och en hållbarhetsgrupp som samlar leverantörer och kunder för erfarenhetsutbyte och problemlösning.
  Därför lanserar vi nu FKG:s Hållbarhetsgrupp där vi tillsammans ska jobba för att sätta svensk fordonsindustri på kartan igen. Det ska vara en hållbar konkurrensfördel att vara en svensk underleverantör.
  Vi samlar nu in kontaktuppgifter på samtliga medlemsföretags hållbarhetsansvariga, namn, e-post, mobiltel.

  FKG:s hållbarhetsgrupp, vilket koncept passar dig bäst?

  Vi har tagit fram tre olika koncept för att svara mot de olika behov medlemsföretagen har.
  Läs igenom och undersök vilket koncept som passar bäst för ditt företag och anmäl er innan ni går på sommarledighet och boka den 19 oktober kl 8-10, då ses vi första gången på zoom.

  Made in Sweden ett starkare varumärke
  Ni vill stärka företagets varumärke genom att vara en del av svensk fordonsindustri.
  Det handlar om att integrera hållbarhet in i affärsplanen, hållbarhetsredovisa enligt EUs gröna giv ((CSRD och ESRS) och Agenda 2030 för att sedan kommunicera sitt hållbarhetsarbete och på det sättet bygga ett starkare varumärke.
  Ni vill dela med er av era utmaningar och erfarenheter och få veta mer om hur andra kollegor i branschen gör.
  Ert företag blir det goda exemplet som vi kan lyfta fram i FKG:s kommunikation för att synliggöra vår gemensamma hållbarhetsresa.
  Vi träffas fyra gånger per år, tre gånger på zoom kl 8-10 och ett tillfälle IRL kl 9-12. Vi lägger lika mycket tid på föreläsningar som runda-bords-samtal för att ni ska få lära känna varandra och dela varandras erfarenheter och utmaningar. Vi kommer att intervjua kunders hållbarhetschefer, ta in externa föreläsare för att ge oss mer kunskap om hållbar affärsutveckling och dela goda exempel.
  Ni får fyra nyhetsbrev per år och en digital utbildning som visar hur ni steg för steg integrerar hållbarhet in i affärsplanen för att bygga ett starkare varumärke. Och fyra timmar individuell coachning i hållbar affärsutveckling som bygger ett starkare varumärke.
  25.000 kr ex moms per år

  Hållbarhetsredovisning och erfarenhetsutbyte
  Ni vill redovisa ert hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030 och EU:s gröna giv (CSRD och ESRS) samt få ett erfarenhetsutbyte med andra företag och dela varandras utmaningar.
  Vi träffas fyra gånger per år, tre gånger på zoom kl 8-10 och ett tillfälle IRL kl 9-12. Vi lägger lika mycket tid på föreläsningar som runda-bords-samtal för att ni ska få mycket tid att lära känna varandra och dela varandras erfarenheter och utmaningar. Vi kommer att intervjua kunders hållbarhetschefer, ta in externa föreläsare för att ge oss mer kunskap om hållbar affärsutveckling och sprida goda exempel.
  Ni får fyra nyhetsbrev per år och en digital utbildning som visar steg för steg hur ni integrerar hållbarhet in i affärsplanen för att bygga ett starkare varumärke.
  20.000 kr ex moms per år

  Svara på kundernas krav
  Ni behöver starta er hållbarhetsprocess och vill lära känna och lära av de som är ansvariga för den hållbara omställningen på andra företag.
  Vi träffas tre gånger per år på zoom kl 8-10. Vi lägger lika mycket tid på föreläsningar som runda-bords-samtal för att ni ska få mycket tid att lära känna varandra och dela varandras erfarenheter och utmaningar. Vi kommer att intervjua kunders hållbarhetschefer, ta in externa föreläsare för att ge oss mer kunskap om hållbar affärsutveckling och sprida goda exempel.
  Ni får fyra nyhetsbrev per år och en digital utbildning som visar steg för steg hur ni integrerar hållbarhet in i affärsplanen för att bygga ett starkare varumärke.
  15.000 kr ex moms per år

  Sverige:2030 utbildar och processleder styrelser, ledningsgrupper och alla medarbetare i hållbar affärsutveckling, där de tillsammans med de främsta hållbarhetsexperterna inspirerar med ny kunskap. De har erfarenhet från att jobba med företag från bland annat life science, bygg- och sportbranschen samt tillverkningsindustrin. Läs gärna mer om Sverige:2030 på hemsidan: www.sverige2030.com