Nyheter från FKG

 • FKG:s förebud krattade manegen för snabba beslut

 • Frågan om korttidsarbete har från ingenstans kommit att bli väldigt stor, konstaterade Metall-ordförande Marie Nilsson i en radiointervju med anledning av avtalsförhandlingarna.

  ”Ingenstans” får väl ses som ett relativt begrepp. Inte minst med tanke på att FKG med flera arbetat med att få igenom ett ”krisavtal i kombination med kompetensutveckling” sedan 2010.

  Hur kom det sig att ett utredningsförslag som lagts åt sidan av regeringen hastigt klubbades igenom?

  Att 10 000-tals anställda inom fordons- och leverantörsindustrin fått möjligheten till korttidsarbete i stället för uppsägning kan förklaras med FKG:s förebud om vad som komma skulle.

  Arbetet intensifierades redan efter semestern 2019. Omvärldsbevakningen gav en tudelad bild. Likaså medlemskontakterna – plattan i mattan eller så var det tvärnit! I de bakre kulisserna dolde sig alltjämt fordonsindustrins transformering till mobilitet och hållbara transportsystem.

  För att få någon form av nulägesbild formulerades en enkel men marknads- och produkt/tjänstesegmenterad medlemsenkät som skickades ut. Bilden som den gav var att det snurrade på för stora flertalet, men att orderstocken inte fylldes på i samma takt för tidigare. Det slirades även på fakturor här och var.

  Tidigare analyser under det senaste året gav även vid hand att många svenska leverantörer stod långt ifrån den elektrifierade mobiliteten.

  I början av november fanns det en tydligare bild av en avmattning inom leverantörsindustrin. Efter diskussioner kom vi fram till att frågan om korttidsarbete i kombination med kompetensutveckling skulle drivas i syfte att hantera, bygga svensk konkurrenskraft, inför den industriella transformeringen.

  Tidigare Metall-bossen Anders Ferbes utredning om ett flexibelt system för korttidsarbete i kombination med validering/kompetensutveckling dammades av. Ett debattinlägg togs fram lagom till julferien, men blev liggande.

  24 januari kom första indikationen om att automotive-tunga Wuhan var drabbat av corona.

  Samma dag, förmodligen av en tillfällighet, lyfter de tyska industrifacken frågan om att avstå lönehöjningar till förmån för kompetensutveckling för industriell omställning vid korttidsarbete. Bollen var satt i rullning.

  En snabbenkät togs fram och gick ut till FKG-medlemmarna. Bilden var tydlig – kommer inte de kinesiska leverantörerna igång efter nyårsfirandet, blir det slack på linan om sex–åtta veckor i Europa.

  Debattinlägget (läs här) och dess argumentation gjordes klart, Dagens Industri kontaktades och svarade ja men också att det låg antagna inlägg före i kön.

  10 februari publicerades det. Trots att FKG redan satt med facit i hand avfärdades farhågorna av OEM och näringslivsorganisationer som ”alarmism”. I en spydig kommentar förekom epitet ”Bagdad-Bob”.

  Helt enligt den enkla FKG-kalkylen stannade svensk fordonsindustri ner vecka 11–12.

  I efterhand är många tacksamma över FKG:s mer än tioåriga lobbyarbete.

  Förebudet är en film om hur ett framtida fientligt angrepp kan gå till på Sverige – den är sevärd!