Nyheter från FKG

 • 12 augusti, 2019
 • FKG välkomnar ny forskningsberedning

 • Sverige har fått en ny forskningsberedning. Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S) har tillsatt 12 personer med en bred bakgrund inom forsknings- och universitetsvärlden. FKG välkomnar ministerns förnyelse av beredningen.

  Den första forskningsberedningen bildades 1962 av dåvarande statsministern Tage Erlander. Sedan 1991 har forskningsministrarna varit ordförande för beredningen.

  – En viktig uppgift för forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande. Vi behöver värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans.

  Temat för den nya forskningsberedningen kommer vara kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa. På dagordningen kommer det även finnas frågor om kompetensförsörjning inom vård, skola och näringsliv samt, som ett tvärgående tema, forskning och kunskap för att bemöta forskningsresistens, alternativa fakta och populism.

  – Det är viktigt att forskningsberedningen arbetar långsiktigt med frågor som stöder och utvecklar grundforskning som sedan innebär innovation som bygger fortsatt konkurrenskraft för Sverige som nation. Inom flera områden är Sverige världsledande, vilket vi inte får slarva bort i en allt mer globaliserad värld, säger FKG:s Fredrik Sidahl i samband med att han välkomnar den nya forskningsberedningen.

  1. Anna Forsberg, professor
   2. Johan Kuylenstierna, adj. professor
   3. Olle Lundberg, professor
   4. Sara Mazur, doktor
   5. Elisabet Nihlfors, professor
   6. Håkan Pihl, rektor
   7. Lisa Salmonsson, doktor
   8. Göran Sandberg, professor
   9. Madelene Sandström, f.d. VD KK-stiftelsen
   10. Astrid Söderbergh Widding, rektor
   11. Tuula Teeri, professor
   12. Mathias Uhlén, professor

  Bild: Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning. (Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet)