Nyheter från FKG

 • 11 september, 2021
 • FKG ställer krav på permanent system för korttidsarbete

 • Det är viktigt att det svenska systemet för korttidsarbete, likt andra EU-länder, permanentas som möjlighet för företagen att ställa om vid händelser i omvärlden som de inte kan råda över. Exempelvis som under den pågående, globala, bristen på halvledare och konsekvenser av den.

  – Det svenska systemet för korttidsarbete har i stort fungerat bra under pandemin för att undvika varsel, uppsägningar och med dem förlorad konkurrenskraft. Men det är inte rätt att det ska upphöra efter 30 september, utan vi vill att regeringen och riksdagen fattar beslut om ett permanent system för korttidsarbete, samtidigt som de nuvarande karenstidernas tas bort parallellt med att kraven på Tillväxtverkets handläggningsprocess skärps, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl.

  FKG har drivit frågan om ett permanent regelverk och system (med kompetensutveckling för stärkt konkurrenskraft) för korttidsarbete sedan Saab-krisen 2011. Inspiration kommer främst från det väl fungerande tyska systemet för ”Kurzarbeit” som bygger på ett samarbete mellan arbetsgivare-fack-staten.

  Halvledarbristen berör inte enkom fordonsindustrin, men förmodligen är det där som den synliggörs mest på grund av att den är väldigt publik jämfört med, exempelvis, vitvarutillverkare.

  – Alla sitter i samma båt, och fordonsindustrin är besvärliga som kunder sett till pris. Då väljer tillverkarna av halvledare att leverera till andra sektorer som betalar bättre och har kanske helt andra krav sett till hur leveranserna ska ske, säger Fredrik som tycker att det är nesligt att Sverige inte ställer sig bakom EU:s strategi för utveckling och produktion av halvledare inom Unionen.

  – Det är brist på konsekvenstänk, menar han.

  FKG, tillsammans med BIL Sweden, har en fortlöpande dialog med Näringsdepartementet kring konsekvenser av halvledarbristen. Bland annat har två medlemsföretag medverkat i ett möte för att ge en nulägesbild direkt från industrin sett till konsekvenser av tillverkningsstoppen hos Volvo Cars.