Nyheter från FKG

 • 12 november, 2021
 • FKG sätter Svensk Fordonsindustri 2.0 på agendan

 • FKG har påbörjat arbetet med ett industripolitiskt handlingsprogram vars syfte är att långsiktigt stärka leverantörsindustrins konkurrenskraft i den industriella transformering som pågår. Arbetsnamnet är ”Svensk fordonsindustri 2.0” och var, för övrigt, temat för det avslutande samtalet under SLD2021.

  – Det händer mycket i vår omvärld som påverkar, eller kommer att påverka, alla spelare inom leverantörs- och fordonsindustrin vid omställningen till elektromobilitet med uppkopplade fordon, helt nya mobilitetslösningar, affärsmodeller och hållbara transportsystem, säger FKG:s vd, Fredrik Sidahl.

  Med – i nuläget – 13 000 laddstolpar och snart 20 km elväg, så kan man ställa sig frågan om de miljömål som satts till 2030 och hur stor del av dem som är en politisk utopi. Det bör betonas att i nästan hela västvärlden råder det en stor samsyn kring att hela vårt tillväxtorienterade, konsumtionsdrivna, samhälle måste ställa om. Inte minst har detta framkommit under det senaste G20-mötet och COP26.

  – Men detta till ett pris som få har en aning om i nuläget. Ont kommer det att göra samtidigt som det kommer att finnas både vinnare och förlorare, säger Fredrik Sidahl.

  Med ”Svensk fordonsindustri 2.0” får leverantörsindustrin ett industripolitiskt handlingsprogram, en agenda, för stärkt industriell konkurrenskraft åt svensk leverantörs- och fordonsindustri.

  – Inledningsvis får det vara ett högst levande dokument som bygger på en dialog med våra medlemmar och den allra närmaste i omvärlden. Målsättningen är en agenda med 10–15 punkter, prioriterade handlingsområden, där FKG kommer att verka, avslutar Fredrik.