Nyheter från FKG

 • 25 april, 2023
 • FKG sätter press på AB Volvo med krav på kompensation

 • AB Volvo går som tåget. Nettoomsättningen steg med 25 procent till 131,4 miljarder kronor, det högsta hittills för ett första kvartal, men leverantörsledet får sitta emellan.

  Företaget ökade det justerade rörelseresultat med 5,7 miljarder kronor till 18,4 miljarder, motsvarande en marginal på 14,0% (12,0).

  I skuggan av AB Volvos ekonomiska styrkedemonstration gentemot marknaden, har även frågan om hur företaget ekonomiskt behandlar sina svenska leverantörer lyfts av bland annat Dagen Industri.

  Detta skedde i en artikel 12 april i samband med att AB Volvo offentliggjorde en omvänd vinstvarning inför den kommande kvartalsrapporten.
  ­– Vi vet att AB Volvo tjänat i sina kostnadsled där bland annat inköpskostnader och valutor är av betydelse eftersom en så stor del av ett fordons förädlingsvärde ligger i leverantörsledet, utanför bilfabriken, säger Peter Bryntesson, FKG.

  Framför allt är oviljan att ersätta leverantörerna för kostnader som står utanför deras kontroll besvärande för AB Volvo, eftersom företaget betonar vikten av ett partnerskap med leverantörerna – att hjälpa och inte stjälpa varandra.
  – Sett över tid är det inte heller socialt eller ekonomiskt hållbart för AB Volvo att bete sig som man gör mot leverantörerna. Därför kommer vi att driva på kraven på energi-, råvaru- och valutakompensation samt betaltider ytterligare, avslutar Peter Bryntesson.