Nyheter från FKG

 • 07 september, 2020
 • FKG sätter blåslampa på regeringen

 • Efter ett halvår i covid-19-pandemins skugga pågår nu en kraftsamling för att få hjulen att börja snurra igen. Svenskt Näringsliv driver sitt projekt Återstarta Sverige, men parallellt med det arbetar FKG, MRF och BIL Sweden med egna initiativet Kick-start för att driva på.

  – Olika stimulanser behöver komma igång snabbt, vi är oroliga för att det ska ta för lång tid. Man kan inte bara sitta med armarna i kors, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl.

  Tankarna bakom Återstarta Sverige är att landet måste vara på hugget för att inte förlora i konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv ivrar för en reformpolitik som ska stärka viljan att investera och ta risker, sänka trösklarna för att anställa, stärka incitamenten att arbeta samt att bevara och utveckla handeln med omvärlden.

  – Näringslivet och framförallt industrin är motorn för att vi ska kunna hålla igång konsumtionen och få in skatter. Det är ju så att stoppar du in en krona i tillverkningsindustrin får du tio tillbaka, säger Fredrik Sidahl.

  Det egna projektet Kick-start som FKG, MRF och BIL Sweden driver bygger på liknande tankar, fast nischat mot automotive. De har bland annat skrivit ett brev till statsminister Stefan Löfvén för att uppmärksamma fordonsindustrins läge och vilka konsekvenser som hotar.

  I brevet oroar de sig för att svenska stimulanspaket ska dra ut på tiden och att tydliga beslut och insatser saknas. Samtidigt är konkurrentländer som Tyskland, Frankrike och Italien redan på banan med sina stimulanser, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen.

  FKG, MRF och BIL Sweden ser några områden som de uppmanar den svenska regeringen att prioritera:

  • Industriell omstart i linje med myndigheternas hälsorekommendationer.
  • Att underhålla tillgången till likvida medel för livskraftiga företag.
  • Att fondera ekonomiska medel för hållbar ekonomisk återhämtning genom stimulanser med inriktning på efterfrågan och investeringar i ny teknologi.

  De argumenterar också för skrotningspremier, förändringar i bonus Malus-reglerna och en förlängning av förmånsreglerna.

  Annat som organisationerna driver är satsningar på infrastruktur med huvudsaklig inriktning på grön omställning av transportsystemen.

  FKG har även ställt sig bakom det 25-punktsprogram som komponenttillverkarnas europeiska samarbetsorganisation CLEPA formulerat tillsammans med ACEA, som representerar europeisk bilindustrin, och CECRA, samlar kontinentens bilhandlare.

  – Det handlar om företag som sammanlagt har 14 miljoner anställda, säger Fredrik Sidahl.