Nyheter från FKG

 • 14 oktober, 2021
 • FKG påbörjar strategiskt samarbete kring halvledare

 • I skuggan av halvledarekrisen och den industriella transformeringen av mobilitets- och transportsektorn från mekanik till elektronik, har FKG inlett diskussioner med branschorganisationen Svensk Elektronik kring ett samarbete.

  – Initialt handlar det om att kroka arm i de frågor som rör svensk halvledarstrategi, att skapa opinion för att Sverige går med i det EU-projekt som presenterats för att i framtiden säkerställa halvledarproduktion och egen utveckling av halvledare inom den inre marknaden, förklarar FKG:s Fredrik Sidahl.

  Således handlar det om lobbying direkt riktad mot regeringskansliet. I nuläget är näringsminister Ibrahim Baylan måltavlan, men en förändring av ministerposterna kan bli aktuell i och med Magdalena Anderssons tillträde som regeringschef och statsminister senare i höst. Som bekant har Baylan sedan tidigare klargjort att han kommer att lämna politiken efter mandatperiodens utgång.

  – Vi har mycket gemensamt utöver halvledarbristen, konstaterar Peter Björkholm (bilden), t f vd för Svensk Elektronik.

  I takt med energiområdets omställning till allt mer el, ställs nya krav på kompetenser, vilket är ett viktigt område för Svensk Elektronik som branschorganisation.

  – Kanske kan vi tillsammans tycka till om den nya gymnasieutbildningen inom el och energi som Skolverket arbetar med. Vi kan också ha ett utbyte genom att delta i varandras branschsammankomster, säger Peter Björkholm.

  Först och främst handlar det dock om att bilda och driva opinion för en långsiktigt hållbara svensk halvledarstrategi.