Nyheter från FKG

 • 23 juni, 2021
 • FKG och Företagarna samarbetar kring betaltider

 • FKG och Företagarna är på väg att tillsammans inta en helt ny och betydligt offensivare position i betaltidsfrågan.

  De båda organisationerna vill se ”actions”, där tvingande lagstiftning med utgångspunkt från räntelagens 30 dagar är den allra hårdaste vägen fram till ett sundare affärsklimat. Detta när den frivilliga vägen inte tycks fungera.

  – En tanke kan vara att vi lämnar tillbaka uppförandekoden till storföretagen. Uppförandekodens tillkomst var på initiativ av dåvarande näringsministern Mikael Damberg, där vår gemensamma förening fick uppdraget att vårda koden. Nu måste vi agera tydligare och värna om våra medlemmars intressen samtidigt som vi sätter fingret på storföretagens bristande intresse för ett sundare affärsklimat, att de bara ägnar sig åt policy wash, säger Fredrik Sidahl och fortsätter:

  – Frågan om betaltider är inte politiskt prioriterad efter att arbetet med föreningen för effektiva affärstransaktioner bildats för att driva den frivilliga uppförandekoden. I den rådande politiska röran existerar den inte ens. Samtidigt som det för många SME-företag handlar om liv eller död med att få betalt av sina kunder inom rimlig tid. Då går det inte att överge frågan!

  Fredrik Sidahl konstaterar att Näringsdepartementet ännu inte har kommit tillbaka med en proposition, förslag, till riksdagen om rapporteringsplikt av betaltider till SME-företag. Något som skulle ha skett redan i fjol, men flyttades fram till maj i år på grund av arbetet med hanteringen av pandemin. När ännu inget hänt, har FKG och Företagarna enats om att tillsammans lyfta betaltidsfrågan på den näringspolitiska agendan.

  – Vi är redo och har en rejäl verktygslåda att arbeta med, avslutar Fredrik Sidahl.