Nyheter från FKG

 • 13 september, 2023
 • FKG och CLEPA ökar lobbytrycket för sektorns bästa

 • FKG har rivstartat opinions- och lobbyarbetet efter sommaren.
  ­­–
  Vi har tagit debatten om villkoren för europeisk fordonsindustri, ingår i lobbysamarbeten kring den framtida forsknings och innovations propositionen samt rätten till fordonets digitala innehåll. Dessutom driver Clepa tillsammans med en rad andra europeiska samarbetsorganisationer ett intensivt påverkansarbete kring både Euro7 och strategi för grön omställning av europeisk industri, berättar FKG:s Peter Bryntesson.

  I tidningen Nyteknik, med utgivning 7 september, finns ett debattinlägg signerat Peter och FKG:s ordförande Martin Lidén. Det riktar sig främst mot EU:s sätt att hantera fordons- och mobilitetsfrågorna med ett allt för stort fokus på den egna, inre marknaden, fastlåsningar i teknik och system som i sin förlängning kan hämma europeisk fordonsindustri i det pågående globala racet.

  Länk till debattartikel.

  I samarbete med Mobility Sweden och de svenska OEM:erna ingår FKG i en arbetsgrupp kring den kommande Forsknings- och Innovationspropositionen. Propositionen som ska läggas fram om drygt ett år och som, förhoppningsvis, klubbas i riksdagen våren 2025 omfattar många fält – från styrning av högskolor, forskning, till innovationsprogram som FFI. Det slutgiltiga regleringsbrevet kommer att sändas ut från regeringen till de berörda myndigheterna i slutet av 2025. Det innebär att ”proppen” och dess inriktningar blir skarpa 1 januari 2026.

  Frågan om rätten till den fordons- och kundgenerade datan växer hela tiden. Åtkomst är avgörande för att leverantörer ska kunna driva eget FoU-arbete. FKG kommer att delta i en uppvaktning av riksdagen som initierats av den svenska däckbranschen. Målet för den är att ytterligare understryka behovet av en sektorsspecifik, vertikal, EU-datalag utöver EU:s Data Services Act och Data Markets Act. Detta för att säkerställa tredje parts rätt till dataåtkomst.

  Centralt har samarbetsorganisationen CLEPA på kort tid gjort två utspel i syfte att påverka EU. Det första är ett öppet brev till EU-kommissionen i vilket de tillsammans med ytterligare ett antal organisationer kräver att den ambitiösa planen för Euro7 behålls. Det andra är en direkt uppmaning till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om behovet av en sammanhållen och konkurrenskraftig europeisk industristrategi för omställning.
  – Ytterligare utspel är att vänta, säger Peter Bryntesson som kommer att delta i det närstående mötet för CLEPA:s styrgrupp.

  Länk till Öppet brev om Euro7.