Nyheter från FKG

  • 01 juni, 2020
  • FKG och BIL Sweden vill stärka Sveriges konkurrenskraft

  • FKG tillsammans med systerorganisationen BIL Sweden presenterar nu ett gemensamt förslag på hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft.

    Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar. Den sysselsätter direkt över 160 000 människor, för att inte tala om de jobbtillfällen som skapas på grund av fordonsindustrin (exempelvis lunchrestauranger etc.). Den rådande viruspandemin har dock slagit hårt mot industrin, och vi måste agera nu för att kunna hålla Sveriges fordonsindustri levande och fortsatt konkurrenskraftig. Därför har FKG tillsammans med BIL Sweden tagit fram ett förslag på åtgärder vi kan genomföra i närtid med fokus på FoU och kompetens. Vi hoppas att denna forsknings- och innovationspolitik kommer stärka Sveriges konkurrenskraft och bidrar till att lösa vårt samhälles utmaningar.

    FKGs och BIL Swedens förslag stärkt konkurrenskraft