Nyheter från FKG

 • 02 oktober, 2018
 • FKG och Bil Sweden diskuterar lobbysamverkan

 • Alltjämt råder stor politisk ovisshet – vem eller vilka ska styra landet? I dagsläget står detta skrivet i stjärnorna, men låt se vad talmansrundorna ger.

  Oavsett regeringens politiska färg fortsätter FKG oförtrutet med sitt opinions- och lobbyarbete för att ge medlemsföretag bästa möjliga förutsättningar för att kunna säkerställa industrins och näringslivets konkurrenskraft även i framtiden.

  – Det går inte att diskutera nya välfärdsinvesteringar utan att först diskutera närings- och finanspolitik, säger Göran Björklund, senior rådgivare hos FKG inom Public Affairs.

  Göran ger årets valrörelse underkänt. I stället för att diskutera reform- och sakpolitik eller ideologiska principer, kom valrörelsen att bli händelsestyrd och djupt fragmenterad.

  – Det momentum som en rekordstor politikervecka i Almedalen skulle kunna ha varit för den politiska debatten försvann helt. I stället tog nästan alla politiker fem veckors semester. Med den tidiga valdagen innebar det en rekordkort valrörelse som, förenklat, kom att handla om det framtida regeringsunderlaget och SD ackompanjerat med snabba sakpolitiska utspel á la popcornmaskin, beskriver Göran valrörelsen 2018.

  Men åter till vardagen: I juni möttes FKG och Bil Sweden för att diskutera samverkan i opinionsarbetet. På mötet visade Göran Björklund på olika samverkansformer för att ge fordonsindustrin en stark röst i det offentliga samtalet kring ett antal för FKG och Bil Sweden gemensamma frågor.

  – Det är viktigt att fordonsindustrin själv svarar för sin berättelse och sina problemformuleringar och ingen annan, påpekade Göran på mötet.

  I det långa perspektivet ligger bland annat att fortsatt driva FKG:s övergripande hjärtefrågor inom industri- och näringspolitik med inriktning på nationella strategier för hightech-sektorn, stärka SME-företagens konkurrenskraft med flera. I det korta perspektivet – när allt tydliggjorts efter valet – ska kontakt etableras med näringsdepartementets politiska ledning, partiernas näringspolitiska talespersoner och de nya ledamöterna i riksdagens näringsutskott.