Nyheter från FKG

 • 06 november, 2019
 • FKG jobbar aktivt för en smidig kompetensomställning

 • FKG har under en tid jobbat aktivt med kompetensomställningen för att medlemmar och industrin i helhet ska bibehålla sin styrka och konkurrenskraftigt. 

  Under året har FKG dels varit på plats i Bryssel för att i en workshop diskutera behov och tillvägagångssätt på EU-nivå. Hemma i Sverige deltar FKG med regelbundna mellanrum i en styrgrupp som tillsammans försöker arbeta fram en lösning på utmaningen vi står inför. I denna grupp verkar Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionen (GR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs Stads Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen (ArbVux). FKG verkar i en referensgrupp som består av representanter från fordonsindustrin (OEMföretag (producenter), teknikkonsulter och leverantörer), Teknikföretagen och Chalmers.

  Denna grupp kommer tillsammans arbeta fram ett förslag på en ansökan till ESF nästa år (Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige), för att söka stöd till utbildningar etc. I detta arbete har det nu färdigställts en förstudie vars rapport förklarar utmaningarna, behoven och tillvägagångssättet som vi med fördel skulle kunna använda oss av.

  Rapporten hittar du HÄR.

  Parallellt med detta har FKG tillsammans med RISE under året drivit ett projekt med målet att identifiera nya komponenter som kommer behövas i framtidens fordon. Projektet går mot sitt slut och resultatet kommer presenteras under Elmia Subcontractor nästa vecka. Framtiden kommer se annorlunda ut, många av de nya artiklarna är kopplade till energilagring. Resultat kommer vara ytterligare en bekräftelse på att ny kompetens behövs, och det gäller inte imorgon – det gäller nu.