FKG intressegrupper

FKG intressegrupper

FKG har ett par grupperingar inom olika ämnesområden där medlemmar träffas och informeras, inspireras och samtalar för ökad förståelse och konkurrenskraft. De olika grupperingarna sköts av externa parter men i tätt samarbete med FKG, för att ge FKGs medlemmar en mötesplats inom specifika ämnesområden.

Se respektive gruppering i fliken till vänster för mer information om upplägg och prissättning.

Råmaterialgrupp

FKGs Råmaterialgrupp av Triathlon och ISEA

I en värld där tillgången på råvaror blivit en kritisk fråga är det många som är i stort behov av information, analyser och prognoser. För att fylla det behovet har FKG startat Råmaterialgruppen.

Inköpsrelaterade kostnadsminskningar står högt på våra medlemmarnas agenda och för att kunna möta allt mer utmanande kostnads- och produktivitetskrav är tillgång till information om utveckling av råmaterialkostnader en nödvändighet. Vi har därför valt att investera i ett samarbete med Triathlon/ISEA som sedan 2012 har distribuerat råmaterialrapporten Raw Material Watch kvartalsvis. Rapporten sammanställs utav Triathlon/ISEAs och innefattar både historisk data samt framtidsutsikter från trovärdiga institutioner.

Så tillsammans med Triathlon/ISEA kommer vi erbjuda er medlemmar ett rabatterat erbjudande för både tillgång till nätverket (med 2 träffar per år) samt råmaterialrapporten. Nuvarande FKG-medlemmar inom Raw Material Watch-nätverket kommer upptas inom FKG’s Råmaterialgrupp by Triathlon/ISEA och omfattas självfallet utav det rabatterade priset.

Det finns två olika nivåer för medlemskap i FKGs Råmaterialgrupp.

Silver: 4 utgåvor/år av rapporten Raw Material Watch (släpps i januari, april, augusti och november). Kostnad: 15 000 SEK/år.

Guld: 4 utgåvor/år av rapporten Raw Material Watch (släpps i januari, april, augusti och november), RMW Network (träffar hålls varje kvartal där medlemmarna är välkomna att lyssna på en genomgång av rapporten, samt nätverka med varandra) och 2 summits (gästtalare bjuds in för att ge deras professionella syn). Kostnad: 25 000 SEK/år.

För mer information och anmälan, kontakta rmw@triathlon.se.

Erbjudande FKGs Råmaterialgrupp

Hållbarhetsgrupp

FKGs Hållbarhetsgrupp av Sverige2030

Hållbarhet är nu mer något som alla måste jobba med. Men hållbarhet är brett och kan för många ses som ett stort berg som är svårt att bestiga. Som underlag till FKGs Hållbarhetsgrupp gjorde Sverige2030 en undersökning hos FKGs medlemmar för att konkretisera behoven, för att skapa ett erbjudande utifrån detta. Det resulterade i tre olika koncept, vilket passar dig bäst?

Made in Sweden ett starkare varumärke
Ni vill stärka företagets varumärke genom att vara en del av svensk fordonsindustri.
Det handlar om att integrera hållbarhet in i affärsplanen, hållbarhetsredovisa enligt EUs gröna giv ((CSRD och ESRS) och Agenda 2030 för att sedan kommunicera sitt hållbarhetsarbete och på det sättet bygga ett starkare varumärke.
Ni vill dela med er av era utmaningar och erfarenheter och få veta mer om hur andra kollegor i branschen gör.
Ert företag blir det goda exemplet som vi kan lyfta fram i FKG:s kommunikation för att synliggöra vår gemensamma hållbarhetsresa.
Vi träffas fyra gånger per år, tre gånger på zoom kl 8-10 och ett tillfälle IRL kl 9-12. Vi lägger lika mycket tid på föreläsningar som runda-bords-samtal för att ni ska få lära känna varandra och dela varandras erfarenheter och utmaningar. Vi kommer att intervjua kunders hållbarhetschefer, ta in externa föreläsare för att ge oss mer kunskap om hållbar affärsutveckling och dela goda exempel.
Ni får fyra nyhetsbrev per år och en digital utbildning som visar hur ni steg för steg integrerar hållbarhet in i affärsplanen för att bygga ett starkare varumärke. Och fyra timmar individuell coachning i hållbar affärsutveckling som bygger ett starkare varumärke.
Kostnad: 25.000 kr ex moms per år.

Hållbarhetsredovisning och erfarenhetsutbyte
Ni vill redovisa ert hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030 och EU:s gröna giv (CSRD och ESRS) samt få ett erfarenhetsutbyte med andra företag och dela varandras utmaningar.
Vi träffas fyra gånger per år, tre gånger på zoom kl 8-10 och ett tillfälle IRL kl 9-12. Vi lägger lika mycket tid på föreläsningar som runda-bords-samtal för att ni ska få mycket tid att lära känna varandra och dela varandras erfarenheter och utmaningar. Vi kommer att intervjua kunders hållbarhetschefer, ta in externa föreläsare för att ge oss mer kunskap om hållbar affärsutveckling och sprida goda exempel.
Ni får fyra nyhetsbrev per år och en digital utbildning som visar steg för steg hur ni integrerar hållbarhet in i affärsplanen för att bygga ett starkare varumärke.
Kostnad: 20.000 kr ex moms per år.

Svara på kundernas krav
Ni behöver starta er hållbarhetsprocess och vill lära känna och lära av de som är ansvariga för den hållbara omställningen på andra företag.
Vi träffas tre gånger per år på zoom kl 8-10. Vi lägger lika mycket tid på föreläsningar som runda-bords-samtal för att ni ska få mycket tid att lära känna varandra och dela varandras erfarenheter och utmaningar. Vi kommer att intervjua kunders hållbarhetschefer, ta in externa föreläsare för att ge oss mer kunskap om hållbar affärsutveckling och sprida goda exempel.
Ni får fyra nyhetsbrev per år och en digital utbildning som visar steg för steg hur ni integrerar hållbarhet in i affärsplanen för att bygga ett starkare varumärke.
Kostnad: 15.000 kr ex moms per år.

För mer information och anmälan, kontakta per.fredriksson@sverige2030.com.

Schemat för första gruppen ser ut som följer:

2023:

1) 19 oktober kl 8-10 via ZOOM: Vilka nya krav kommer kunderna att ställa på er som underleverantör enligt EUs direktiv för hållbarhetsrapportering?

2)30 nov kl 8-10 Via ZOOM: Agenda 2030 och en egen agenda , en hållbar affärsplan

2024:

3)14 mars kl 8-10 Via ZOOM: Cirkulär ekonomi och Industriell symbios

4)16 maj IRL hos en kund kl 9-12 i Göteborgs området. (Ännu ej klart hos vilken kund): ”Made in Sweden” en konkurrensfördel och ett starkare varumärke

Ämnena är preliminära,  det kommer stämmas av med deltagarna vilka ämnen de vill diskutera och ha fördjupad information om.

Sverige:2030 utbildar och processleder styrelser, ledningsgrupper och alla medarbetare i hållbar affärsutveckling, där de tillsammans med de främsta hållbarhetsexperterna inspirerar med ny kunskap. De har erfarenhet från att jobba med företag från bland annat life science, bygg- och sportbranschen samt tillverkningsindustrin. Läs gärna mer om Sverige:2030 på deras hemsida: www.sverige2030.com.