FKG intressegrupper

FKG intressegrupper

FKG har ett par grupperingar inom olika ämnesområden där medlemmar träffas och informeras, inspireras och samtalar för ökad förståelse och konkurrenskraft. De olika grupperingarna sköts av externa parter men i tätt samarbete med FKG, för att ge FKGs medlemmar en mötesplats inom specifika ämnesområden.

Se respektive gruppering i fliken till vänster för mer information om upplägg och prissättning.

Råmaterialgrupp

FKGs Råmaterialgrupp av Triathlon och ISEA

Vi står inför en utmanande och dynamisk tid där både råmaterialmarknaden och makroekonomiska trender spelar en avgörande roll för fordonsindustrins framtid. Vi vill därför passa på att lyfta fram vår Råmaterialgrupp – en plattform skräddarsydd för att optimera era strategier och skapa insikt genom nätverkande och intressanta föredrag.

Erbjudanden för FKG-medlemmar: Guld och Silver

Våra medlemmar har möjligheten att välja mellan två medlemskapspaket: Guld och Silver. Dessa paket är utformade för att möta era behov av information om viktiga kostnadsdrivare och ge er tillgång till en fördjupad förståelse av råmaterialmarknaden och makroekonomiska trender i fordonsindustrin.

Guldmedlemskap

Delta i vårt nätverk där framstående branschaktörer samlas för att dela insikter, diskutera råmaterialmarknaden och de makroekonomiska trenderna. Vår målsättning är att skapa en dynamisk plattform för kunskapsutbyte där ni inte bara deltar i relevanta diskussioner utan även får tillgång till framstående experter inom råmaterial och makroekonomi. Tidigare har vi haft förmånen att välkomna bla Christian Kopfer, Råmaterialexpert från Handelsbanken, Flemming Jensen, Macro Economist från Volvo Cars, samt representanter från ledande råmaterialproducenter som Tata Steel, SSAB  och H2 Green Steel, för att dela med sig av sina insikter och expertis.

Ni får även självklart tillgång till vår kvartalsvisa rapport (”Raw Material Watch”) som både redovisar råmaterialutvecklingen och makroekonomiska indikatorer, baserat på de mest ansedda prognosinstituten.

FKG’s medlemspris: 26 000 kr exkl. moms per år

Silvermedlemskap

Ta del av vår kvartalsvisa rapport som ger en omfattande översikt över råmaterialutvecklingen och makroekonomiska trender.

FKG’s medlemspris: 16 000 kr exkl. moms per år

Varför Ansluta till FKG:s Råmaterialgrupp?

Oavsett om ni väljer Guld eller Silver kommer ni ha tillgång till rapporten som ämnar att ge er verktygen för att förstå både råmaterialmarknaden och makroekonomiska krafter. Nätverket som en del av guld-erbjudandet ämnar vara er pulsåder för att mäta hälsan hos den svenska industrin och skapa möjligheter för framtida samarbete.

Hur Ansluter Ni?

För att dra nytta av dessa erbjudanden, vänligen kontakta vår Råmaterialgrupp direkt (rmw@triathlon.se). Vi ser fram emot att tillsammans forma en hållbar framtid för den svenska fordonsindustrin!

Hållbarhetsgrupp

FKGs Hållbarhetsgrupp av Sverige2030

Hållbarhet är nu mer något som alla måste jobba med. Men hållbarhet är brett och kan för många ses som ett stort berg som är svårt att bestiga. Som underlag till FKGs Hållbarhetsgrupp gjorde Sverige2030 en undersökning hos FKGs medlemmar för att konkretisera behoven, för att skapa ett erbjudande utifrån detta. Detta resulterade i att FKG startade en hållbarhetsgrupp i oktober 2023. Vill du också vara med?

Hållbarhetsgruppen är för er som vill stärka företagets varumärke genom att vara en del av svensk fordonsindustri.Det handlar om att integrera hållbarhet in i affärsplanen, hållbarhetsredovisa enligt EUs gröna giv ((CSRD och ESRS) och Agenda 2030 för att sedan kommunicera sitt hållbarhetsarbete och på det sättet bygga ett starkare varumärke. Ni vill dela med er av era utmaningar och erfarenheter och få veta mer om hur andra kollegor i branschen gör. Ert företag blir det goda exemplet som vi kan lyfta fram i FKG:s kommunikation för att synliggöra vår gemensamma hållbarhetsresa. Vi välkomnar nya deltagare löpande under året.

Programmet

Vi träffas fyra gånger per år, tre gånger på zoom kl 8-10 och ett tillfälle IRL kl 9-12. Vi lägger lika mycket tid på föreläsningar som runda-zoom/bords-samtal för att ni ska få lära känna varandra och dela varandras erfarenheter och utmaningar.

Vi kommer att intervjua kunders hållbarhetschefer, ta in externa föreläsare för att ge oss mer kunskap om hållbar affärsutveckling och dela goda exempel.

Ni får fyra nyhetsbrev per år och en digital utbildning som visar hur ni steg för steg integrerar hållbarhet in i affärsplanen för att bygga ett starkare varumärke.

Kostnad: 20.000 kr ex moms per år och då kan två personer per företag delta. Det tillkommer 5.000 kr per extra deltagare, max 4 deltagare per företag.

Du kan lägga till fyra timmar individuell coachning i hållbar affärsutveckling som bygger ett starkare varumärke. Kostnaden för det tillägget är 5.000 kr ex moms/år.

För mer information och anmälan, kontakta per.fredriksson@sverige2030.com.

2024:

14 mars kl 8-10 Zoom Tema: Cirkulär ekonomi hur ställer vi om tillsammans?

16 maj IRL hos en kund kl 9-12 i Göteborgs området. (Ännu ej klart hos vilken kund): ”Made in Sweden” en konkurrensfördel och ett starkare varumärke

Boka följande datum, vi återkommer med program

12 september kl 8 – 10 Zoom

21 november kl 8-10 Zoom

2025:

20 mars kl 8-10 Zoom

15 maj kl 9-12 IRL

Sverige:2030 utbildar och processleder styrelser, ledningsgrupper och alla medarbetare i hållbar affärsutveckling, där de tillsammans med de främsta hållbarhetsexperterna inspirerar med ny kunskap. De har erfarenhet från att jobba med företag från bland annat life science, bygg- och sportbranschen samt tillverkningsindustrin. Läs gärna mer om Sverige:2030 på deras hemsida: www.sverige2030.com.