Nyheter från FKG

 • 06 maj, 2021
 • FKG i SVT morgonstudio om halvledarbristen

 • Bristen på halvledare ställer till det för industrin och faktiskt kommer det att äventyra vår omställning till en bättre värld. I dag fick jag möjligheten att vara med i SVTs morgonstudio för att prata halvledare tillsammans med professor Gunnar Malm KTH som forskar på ämnet halvledare och spinntronik-komponenter typ ”Atomslöjd”.

  Fastän ämnet för dagen var bristen för fordonsindustrin så blev det en utvikning utanför mitt ansvarsområde – men inte utanför min kompetens.

  På åtta minuter är det svårt att pedagogiskt trycka in fakta och tyvärr fick jag inte med att Sverige valt att stå utanför en EU allians kring lokal utveckling & tillverkning av dessa små chips. Det var 19 EU länder som skrev på i december förra året.

  Det här handlar om brist på kunskap hos de som representerar vårt land i unionen. Man slänger ut en fråga men inte någon större analys, kanske i stressen av allt annat just nu.

  Halvledare är en komponent närmast att betrakta som strategisk råvara. Den tillverkas i dag främst i Asien men också i USA samt en liten del ca 10% i Europa – men behovet är mångdubbelt som växer lavinartat.

  Fordonsindustrin slukar 11% av den totala tillverkningen och den branschen kommer att kräva 3-4 ggr fler halvledare på en femårsperiod – varför det undrar du. Halvledare är vid sidan av energilagret i fordonet förutsättningen för en drivlina utan förbränningsmotor. Det sitter chips i mängder i all den elektronik som omvandlar elektrisk kraft till rätt elektrisk ström i tex. kraftelektroniken.

  Men – det här är även en komponent som ingår i hela energiomställningen. Vi behöver ett samhälle som drivs utan fossilt bränsle och i TV pratade vi om det lilla energisystemet – fordonet men min oro är det stora systemet, vårt samhälle. All typ av energialstrande system – vind, sol, vatten, kärnkraft behöver halvledarkomponenter. Batterier kan vi använda för lagring och det insåg man tidigt även i Sverige så här är man med i batterialliansen som bland annat är förutsättningen för @Northvolt men som sagt – inte Sverige och halvledaralliansen.

  Det här är lika dumt som om man skall odla sallad och köper jorden men inte fröna – ursäkta liknelsen men utan halvledare så funkar inte batterier som energikälla i det framtida samhället eller för den delen i våra nya hållbara fordon.

  Fredrik Sidahl, VD FKG – Fordonskomponentgruppen