Nyheter från FKG

 • FKG i ministermöte om coronavirusets effekter

 • FKG har, tillsammans med andra företrädare för industrin, bjudits in till att delta i näringsminister Ibrahim Baylans och utrikeshandelsminister Anna Hallbergs (bilden ovan) samtal kring coronavirusets effekter på svensk industri. Mötet är på fredag 28 februari.

  – Vi har tackat ja till näringsdepartementets inbjudan, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl.

  Han berättar att FKG kommer att representeras av Peter Bryntesson, projektledare och senior rådgivare.

  – Förmodligen kommer ytterligare omständigheter kring virusets effekter för, inte minst, fordonsindustrin ha klarnat till dess, förklarar Peter och tillägger att FKG gör löpande medlemsenkäter samt har direktkontakter med företag med verksamheter i Kina.

  – Vi har en mycket tydlig bild över nuläget och kan med stor säkerhet säga att bara inom några dagar kommer det att uppstå materialbrister inom den svenska leverantörsindustrin, brister som riskerar att sprida sig genom värdekedjan, säger han.

  Värdekedjan inom fordonsindustrin är global. I Kina finns omfattande tillverkning av komponenter och andra insatsvaror. Det innebär att de kinesiska myndigheternas restriktioner och företagens frivilliga insatser för att begränsa smittspridningen kommer att fortplanta sig genom värdekedjan i form av produktionsstörningar.

  – Det finns en ledtid, kalla det för inkubationstid, på sex-åtta veckor innan det kommer att ha konsekvenser i leverantörsledet. Snart är vi där, säger Peter Bryntesson.

  FKG har under debatten kring virusets effekter lyft frågan om att påskynda den nya lagstiftningen om korttidsarbete i kombination med kompetensutveckling.

  – Det handlar om industrins konkurrenskraft, säger Peter Bryntesson.

  Näringsminister Ibrahim Baylan