Nyheter från FKG

 • 30 september, 2020
 • ”FKG har koll på branschen”

 • Som underleverantör till fordonsindustrin ser Preciform AB medlemskapet i FKG som ett givet branschforum för att möta gemensamma utmaningar.

  – Det händer mycket i branschen och elektrifieringen innebär många nya komponenter och tillverkningsprocesser. FKG är ett bra stöd, anordnar bra sammankomster och har koll på vad som händer i branschen, säger Henrik Gadd, vd Preciform.

  Preciform AB ingår i koncernen CalixKlippan Group tillsammans med sex andra bolag med verksamheter runt om i världen.

  – Vi har nyligen förvärvat ett bolag i Tyskland och gemensamt för de olika bolagen är att vi producerar olika komponenter till fordonsindustrin.

  Preciform tillverkar tekniskt avancerade plast- och plåtkomponenter och monterade system, ofta med höga visuella krav.

  – Vi är specialister på plastformsprutning, plåtbearbetning och montering för produkter i plast, rostfritt stål och aluminium huvudsakligen för fordonsindustrin, säger Henrik Gadd som är vd för Preciform sedan 5,5 år tillbaka.

  I och med elektrifieringen av fordon har andelen plastmaterial ökat.

  – Plast har ju en lägre smältpunkt men när det inte längre finns en förbränningsmotor att ta hänsyn till minskar kraven på värmetålighet och man kan istället använda plast som har många fördelar, bland annat lägre vikt.

  Och Henrik Gadd ser en stor potential för formsprutning av plast, att växa ytterligare.

  – Vi använder mycket plåt och plast i kombination där vi förädlar plåt och monterar ihop med plast i olika system.

  Efter ett tvärstopp i produktionen i våras på grund av Corona så ser nu Henrik Gadd ljust på framtiden.

  – Vi blev tvungna att korttidspermittera men tack vare att vi tillverkar en del tillbehörsprodukter som inte levereras till monteringslinor så har vi kunnat hålla igång en viss grad av produktion. Nu ser det bra ut och den europeiska marknaden har börjat höja sina produktionsnivåer och det ser även positivt ut med orderingången inför nästa år. Under hösten tar vi i drift två nya robotceller för montering och formsprutning

  Preciform är ett relativt litet bolag med cirka 65 anställda men som växt kraftigt de senaste fem åren och ökat sin omsättning från 30 till 150 miljoner kronor.

  – Vår styrka är just att vi är små, vilket gör att vi är flexibla och snabbt kan ställa om. Vi är lösningsorienterade och lyhörda samt anpassar oss efter våra kunders behov. Vi är också bra på att ligga steget före och erbjuda våra kunder olika alternativ. Nu har vi till exempel ett projekt där vi arbetar med återvunnet material i produktionen vilket blivit mycket uppskattat, säger Henrik Gadd.