Nyheter från FKG

  • FKG & BIL Sweden anordnade politikerträff i Göteborg

  • Den 3 juni välkomnade vi politiker från riksdagen till en inspirerande och kunskapshöjande dag hos svensk fordonsindustri i Göteborg! FKG stod tillsammans med BIL Sweden som arrangör med målet att Sveriges beslutsfattare skulle få en bättre bild av vilka förändringar fordonsindustrin står inför och vad som kommer behövas framöver. Dagens transportmedel var en helt eldriven buss från Volvo, som smidigt transporterade oss genom staden. Dagen inleddes med en lärorik fabriksvandring hos Plastal Industri AB, och tog oss sedan vidare till Volvo Group. Här lyssnade vi till Martin Lundstedt som höll ett inspirerande föredrag som gav upphov till mycket intressanta diskussioner. Efter detta tog vi oss vidare till Volvo Cars där dagen avslutades med Blå tåget. Från granulat till färdig bil – hela processen på en dag! FKG passade på att ta upp ett par hjärtefrågor med politikerna, och tryckte särskilt på Korttidsveckan, FFI programmet samt. hur man bör hantera kommande omställning med bl.a. infrastruktur kring elbilen.