Nyheter från FKG

 • 13 augusti, 2019
 • FFI:s årskonferens inleder SLD2019

 • 16 oktober har det strategiska fordonsforskningsprogrammet, FFI, årskonferens. Konferensen sker dagen före och i samma lokal på Lindholmen, Göteborg, som Stora Leverantörsdagen – The Automotive Summit, dagen därpå, 17 oktober.

  Temat är ”Fordonsindustrin i förändring – hur växlar vi upp för att möta samtidens stora utmaningar?”.

  I år firar FFI 10 år som ett av de allra största samfinansierade programavtalen inom forskning och innovation i vårt land. 2009 var det mitt i finans- och fordonskrisen och syftet var – och är – att genom innovation öka konkurrenskraften hos den svenska fordons- och transportindustrin. Varje år skjuter staten till 400 miljoner kronor till projektfinansiering där den andra deltagande parten ska stå för minst hälften av finansieringen respektive projekt.

  Huvudman och programansvarigt är den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

  Årets FFI-konferens ska ses som en inledning på Stora Leverantörsdagen 2019. På FFI-konferensen deltar bland andra Darja Isaksson, gd Vinnova, Robert Andrén, gd Energimyndigheten, Eric Coelingh, technolgy advisor & vp Zenuity, Mats Harborn, Executive director Scania China, Maria Grahn, forskare Chalmers m fl.

  De frågor som kommer att avhandlas ligger inom spektrumet globalisering, urbanisering, tjänstefiering, automatisering, digitalisering, elektrifiering samt klimat- och resurseffektivitet.

  Att delta i FFI:s årskonferens är en intressant inledning på årets Stora Leverantörsdag!

  Anmäl dig till FFI:s årskonferens HÄR

  Stora Leverantörsdagen – The Automotive Summit anmäler du dig till HÄR