Nyheter från FKG

 • 28 januari, 2021
 • FFI-projekt som borde intressera leverantörsledet

 • I Göteborg har arbetet med Gothenburg Green City Zone så smått påbörjats. Målet med projektet är ett klimatneutralt transportsystem i de centrala delarna av staden, från Lindholmen på Norra Älvstranden till Mölndal i syd. 

  Volvo Cars är en av flera tunga samarbetspartners i projektet som även är av internationellt intresse och kommer att profilera Sverige i arbetet för CO2-neutralitet.

  – Vi på FKG för diskussioner med Volvo Cars om detta och ett delprojekt kommer att genomföras som ett strategiskt projekt inom FFI vilket även är en möjlighet för FKG-medlemmar, menar FKG:s Peter Bryntesson.

  Han är noga med att poängtera att Green City Zone inte är någon miljözon med förbud mot vissa motorer/fordonstyper, utan en möjlighet för alla inom mobilitet eller transportkedjan att prova ny/ smart teknik. I projektet möts modern samhällsplanering med fordons- och transportmedelsindustrin vilket ger en unik möjlighet att prova under verkliga förhållanden.

  FKG återkommer med ytterligare information om projektet när alla detaljer presenterats, men oavsett så uppmanar vi redan nu FKG-medlemmar att fundera på hur vi kan nyttja detta strategiskt viktiga projekt, hälsar Peter Bryntesson.

  Han berättar även att AB Volvo i samarbete med Volvo Cars och Scania dragit igång ett strategiskt program med inriktning på start-up och ny teknik. Programmet heter Accelerate och målet är att starta ett antal mindre projekt med helt ny teknik. Ett annat nytt AB Volvo-projekt som borde intressera FKG-företagen är Charge Sweden. Det startar också nu 2021 och vill forska om ett nytt laddsystem för tunga fordon i stadsmiljöer och viss del även inom regionala transporter.

  – Allt detta är möjligheter för leverantörsföretag att tillsammans med OEM: er och övrig omvärld ta position för framtiden, bygga upp egen kunskap, kanske skapa nya affärsmöjligheter genom bättre konkurrenskraft, avrundar Peter Bryntesson på FKG och kontaktperson för det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI.