Nyheter från FKG

 • 14 november, 2019
 • Female Focus på Elmia

 • Under Elmia Subcontractor bjöd FKG in till en träff för sitt kvinnliga nätverk “Kvinnan i Leverantörsindustrin”.

  – Det är ett uppskattat tillfälle att träffa kvinnliga kollegor i branschen och lyssna på intressanta föreläsningar, säger Gabriella Virdarson, FKG.

  Nätverksträffen anordnades tillsammans med SINF, BIL Sweden, RISE och Mälardalens nätverk, Kvinnan i Industrin. Syftet är att samlas kring aktuella ämnen – framtidens ledarskap och hur industrin blir en mer attraktiv och jämställd arbetsplats

  Träffen inleddes med en inspirationsföreläsning av Evelina Lindgren, VD på aPak.

  – Hon berättade väldigt personligt om sina upplevelser och erfarenheter vilket var mycket givande och intressant, säger Gabriella Virdarson på FGK.

  Därefter hölls en presentation av Sandra Mattsson, forskare från RISE, som berättade om de två workshopar som hållits under året på temat “Hur blir industrin en mer attraktiv och jämställd arbetsplats”.

  På träffen medverkade också nätverket Kvinna i Industrin – Mälardalens högskola där Gabriella Mast Weggeman, Processledare MITC/MDH, och Pernilla Hanssen, Coach MITC och TransMission, berättade vilka de är och presenterade deras verksamhet.

  Nästa inspirationsföreläsning hölls av Sanna Arnfjorden Wadström, VD SINF, på temat ”Att bryta mot normen”

  – Det var också en mycket uppskattad föreläsning där Sanna pratade om olika erfarenheter i livet, bland annat hur det format henne att få barn och hur man kan använda sig av olika lärdomar och ta med sig dem i sitt yrkesliv.

  Sista punkten på programmet var en paneldiskussion där industrins kvinnliga ledare Sanna Arnfjorden Wadström, VD SINF, Kristina Lillieneke, jurist Wåhlin, Eva Rosén, Senior Site SQE CEVT, Cecilia Schülén, Senior Manager Quality & Manufacturing Engineer HRM Edag, och Evelina Lindgren, VD aPak, medverkade.

  Moderator under nätverksträffen var Lill Andréasson.

  Som avslutning avtackades Gabriella Banehag som projektledare för “Kvinnan i Leverantörsindustrin”. Hon var den som startade nätverket på FKG men arbetar nu som mässansvarig på Elmia Subcontractor sedan februari i år. I stället tar hennes efterträdare på FKG, Gabriella Virdarson över ansvaret för nätverket.

  – Det ska bli jätteroligt att driva det här vidare. Jag kommer att fokusera på att försöka attrahera fler unga kvinnor till fordonsindustrin genom att skapa en mer positiv inställning till branschen och motverka fördomar samt förmedla mentorskap, säger Gabriella Virdarson.