Nyheter från FKG

 • 30 oktober, 2020
 • Färdplanen överlämnad till regeringen

 • I samband med onsdagens webbinarium om fossilfrihet för tunga fordon överlämnade BIL Sweden och Fossilfritt Sverige en färdplan för tunga fordon till miljöminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth.

  Hur mottogs detta Jessica Alenius, vice vd BIL Sweden?

  –  De ser att det finns många lösningar när de tunga transporterna ska ställas om och är positiva till att vi har tagit fram en färdplan för att klara klimatmålen.

  Vilka krafttag krävs enligt BIL Sweden och Fossilfritt Sverige som tagit fram färdplanen för att nå klimatmålet för inrikes transporter?

  –   Fordonstillverkarna är mitt inne i en stor omställning. Det räcker inte att tillhandahålla fordon på marknaden, det måste också till infrastruktur och styrmedel. Det är ett nytt ekosystem som växer fram och som måste gå i takt.

  Vilka åtgärder måste till för att öka andelen biodrivmedel?

  –  Förutsägbarheten, tillgängligheten och långsiktigheten måste säkerställas. Skatteundantaget för rena och höginblandande biodrivmedel är en viktig del i detta och det är därför positivt att skatteundantaget förlängs under 2021. Reduktionsplikten är också ett viktigt styrmedel som ökar inblandningen av förnybart i bensin och diesel.

  Vad krävs för att öka transporteffektiviteten?

  –   Till stor del handlar det om att utöka lagstiftningen genom att tillåta längre och tyngre fordon och möjliggöra ett mer automatiserat samt uppkopplat transportsystem.

  Vilken roll spelar eldrivna tunga transporter?

  –  Vi kommer inte att nå vårt klimatmål, att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030, utan elektrifieringen.

  Är det, enligt er, realistiskt att tro att vi kommer att få en helt fossilfri fordonsflotta till 2045?

  –  Ja, det är möjligt, men då måste hela ekosystemet arbeta tillsammans och i takt och politiken måste ge rätt förutsättningar.

  Vilka förväntningar har ni på regeringen i dessa frågor?

  –  Nyligen har regeringen presenterat flera positiva nyheter när det gäller tunga transporter. Vi ser fram emot en bra dialog om fortsättningen, för det här är bara början.