Nyheter från FKG

 • Färdplan överlämnas till regeringen

 • I samband med onsdagens webbinarium om fossilfrihet för tunga fordon överlämnar BIL Sweden och Fossilfritt Sverige en färdplan för tunga fordon till miljöminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth.

  BIL Sweden har tagit fram två färdplaner, en för lätta fordon och en för tunga fordon, inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanerna sammanfattar och analyserar i vilken takt de klimatpåverkande utsläppen från fordonen i Sverige ska minskas. För att minska utsläppen arbetar fordonstillverkarna med tre strategier, effektivare fordon och transporter, ökad andel biodrivmedel och elektrifiering.

  Varför har färdplanerna tagits fram?

  –   Klimatmålet för inrikes transporter är att minska utsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Sverige har höga ambitioner och ligger långt framme inom detta område och har goda förutsättningar att bli ett föredöme för andra länder för omställningen, säger Jessica Alenius, vice vd BIL Sweden och konstaterar:

  –  Elektrifieringen kräver en utbredd samverkan mellan delvis nya offentliga och privata aktörer på flera plan. Det handlar om en systemförändring där det ekosystem som nu växer fram, och som fordonstillverkarna är en del av, måste gå i takt.

  Vilket är syftet?

  –  Syftet med färdplanerna är att synliggöra den omställning som branschen befinner sig mitt uppe i och identifiera hinder för branschens omställning samt presentera förslag på hur dessa hinder kan undanröjas.

  Läs mer om innehållet i färdplanen i nästa utgåva av FKG:s nyhetsbrev.