Nyheter från FKG

 • 30 mars, 2022
 • Export av produkter med dubbla användningsområden

 • I skuggan av EU:s handelssanktioner mot Ryssland samt att det uppdagats att ryska militärfordon har elektronikkomponenter från Bosch, har begreppet ”dual use” blivit allt mer frekvent. Bland annat var begreppet på tapeten under det seminarium kring sanktionerna som Rysk-Svenska Handelskammaren arrangerade. Flera FKG-medlemmar deltog.

  Det finns produkter som i första hand är för civilt bruk men som också kan användas för militärt bruk. Dessa produkter, främst insatsvaror, benämns med ”Dual Use”, produkter med dubbla användningsområden (PDA).

  –   PDA är ett komplicerat område. Det handlar om varor som även kan användas i massförstörelsevapen och därmed är tillståndspliktiga vid all export redan innan de nu aktuella sanktionerna mot Ryssland, säger Ylva Kornegård-Björklund, tullspecialist, och fortsätter:

  – För att visa hur svårt det är att definiera vad som är tillståndspliktigt eller ej, brukar jag vid utbildningen av speditörer utgå från ett vanligt ventilgummi. Ställ dig frågan hur det kan användas. Visst kan det även vara en komponent i ett pansarfordons däck och därmed omfattas av regelverket.

  Således är det ett svårt område med ett komplicerat gränssnitt. Att ta det säkra framför det osäkra, är vad hon förespråkar.

  Hon rekommenderar att man som exportör – och som sitter på produktkunskapen – dels kontrollerar sina egna produkter mot de regelverk som finns avseende PDA, dels om de även omfattas av EU:s sanktioner mot Ryssland i nuläget samt de direkta exportförbud som i nuläget finns mot Ryssland, Belarus och Ukraina.

  Uppdaterad information finns på Inspektionens för strategiska produkter, Kommerskollegiums, Tullverkets och EU:s hemsidor.